July 27th, 2005

Я Африка

(no subject)http://www.mesogaia-sarmatia.narod.ru

http://www.lne-ua.narod.ru/about.html

Я дух одвічної стихії, що зберіг Тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя
(З "Декалогу Українського Націоналіста")
Collapse )

"... Ми в пульсі і ритмі землі, в її космічному круговороті, і вигнати нас звідти нема поки що сили. Ми будемо, і тільки тоді, як ми саме будемо, почнеться нова ера культурного завершення цього моста між Європою та Азією"
(Улас Самчук,
"Морозів хутір", з трилогії "Ост",
1948
[Цит.за: Костюк Г. Образотворець "времени лютого"
// Українське слово: Хрестоматія української літератури
та літературної критики ХХ ст.
- К.: Рось, 1994. - Кн.2. - С.506])

"... Але можливе ще і третє розуміння: Україна як центр напруги культурно-цивілізаційних устремлінь східноєвропейської Ойкумени, як "серединна земля" Великого Євразійського Простору. Отже, третій шлях розвитку України - це імперський шлях... Український імперіалізм - це не стільки комбінації із суверенітетом України. Це насамперед - самовідчуття еліти і народних мас. Це претензія на духовну, а у віддаленій перспективі, не виключено, - політичну першість у співтоваристві Візантійської Ойкумени, у боротьбі с профанізмом "сучасного світу"
(Андрій Окара.
"У пошуках імперської перспективи: Чи призначено Києву стати новим центром поствізантійської цивілізації?"
// http://www.mesogaia.il.if.ua/okara_imperia.htm)
Collapse )