July 30th, 2005

Я Африка

Terra Nostra PremordialisВчені дійшли висновку, що ця премордіальна цивілізація на південь від Індостанського субконтиненту була представлена європеоїдами - меланхроями, людьми, з темною шкірою та європеоїдними рисами обличчя, подібними на теперішніх жителів Ефіопії і на індостанських тода - жителів Блакитних гір. Грандіозний процес, що названий неолітичною революцією та охопив у Х - ХІ тис. до н.е. величезні простори Старого Світу, міг піти в цій південній цивілізації більш швидшими темпами, ніж в інших країнах, - і тут раніше, ніж будь де, відбувся "скачок" від віку каменя до віку металу. На основі первісної, премордіальної "мови малюнків", піктографії, почало складатися протиписьмо, що пізніше лягло в основу протошумерського, протоіндійського, протоеламського письмен - найдавніших на Землі. Представники Премордіальної цивілізації володіли розвинутою технікою мореплавства, вони засновували в нових землях колонії та поселення (причиною цього, можливо, служив наступ льодовика на Західний архіпелаг в Антарктиді та перенаселення величезного масиву островів (про які свідчать т.зв. "мікроконтиненти" - участки океанічного дна, що мають не океанічну, а материкову кору) між Антарктидою, Мадагаскаром, Сейшелами та Цейлоном, що з часом були затоплені. Тоді ж, біля семи тисяч років тому і відбулося розділення єдиної "прамови" на гілки, що дали початок убаїдській, еламській та протодравідській мовам. Пізніше протодравідська почала ділитися на самостійні мови, на котрих тепер говорять двісті мільонів чоловік, в той час як мова еламітян перестала існувати біля трьох тисяч років тому, а мова убаїдців була асимільована прийшлими шумерами в ІІІ тис. до н.е. Взаємодія з місцевим населенням, з культурами неоліту, створеними місцевими жителями країн, куди прибували вихідці з Антарктиди, пояснюють і риси розрізнення між спорідненими цивілізаціями. Природні умови теж відіграли свою роль. В Індостані протодравіди певним чином "деградували" - їм довелося пристосовуватися до буйної природи "країни чудес", боротися з джунглями, дикою звіриною, тропічними ливнями - і це наклало на протоіндійську цивілізацію Мохенджо-Даро специфічний відбиток, котрий вирізняє культуру Індії і по сьогодні. Те ж саме сталося і з прибулими в ІІ тис. до н.е. в Індостан з півночі арійськими племенами. У Месопотамії до приходу убаїдців існувала стара культура кам'яного віку, але вона була надто примітивною - ось чому цивілізація Убаїду стала основою наступних цивілізацій Месопотамії - шумерської, вавілонської, ассірійської та арабської. На території Еламу був свій неоліт, свої природні умови - і звідси характерні риси, властиві лише еламській цивілізації. Таким чином, жоден відкіл премордіальної цивілізації не зберіг премордіальну чистоту. Найнезначнішою була хвиля міграції премордіалів у долину Нілу, через Червоне море і Ваді-Хаммамат. Неоліт Єгипту вже здійснював "скачок" у цивілізацію з причин різкого наступу Сахари та загибелі самої Сахарської цивілізації у всій Західній Африці. Тому вклад премордіалів з Антарктиди був тут невеликим і відбився тільки в деяких проявах єгипетської цивілізації, таких як ієрогліфічне письмо, вірніше, від прибульців запозичили принцип письма, передаючого звукову мову.
ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ
http://www.mesogaia.il.if.ua/antarctida.htm
Я Африка

ОБНОВЛЕНИЕ http://mesogaia-sarmatia.narod.ru/news.htm


http://mesogaia-sarmatia.narod.ru/news.htm
24 июня 2005 г.

выставлено

Интервью с Алексеем ИЛЬИНОВЫМ ("Новая Россия"/Mesogaia-Sarmatia, г. Воронеж) Олеся МАСЛАКА ("Союз гетьманців - державників", м. Київ)


23 июня 2005 г.

выставлены произвидения
Кости aka Lunar_Shade

Движенья сомкнулись в Силу
(Стихи)


Эссеи
а также статьи и материалы
Иоанн Лествичник. О радостотворном плаче

Иеромонах Серафим (Роуз). Что такое сергианство?

Reqsamurai. За что я ненавижу коммунизм ?

Айдын Ариф оглы Али-заде
Философия, история и терминология суфизма (тасаввуфа)

Xarun ar Rusi. Пространство и место

Xarun ar Rusi. Даават, хиджра, джихад

Xarun ar Rusi. Какая мусульманская иммиграция нам нужна?

Xarun ar Rusi. Мисима, Ислам и азиаты

Xarun ar Rusi. С ног на голову, с головы на ноги

Как принять Ислам ?


22 июня 2005 г.


ДЕНЬ СВЯТОГО ИОАННА
КОНСЕРВАТИВНО-РЕВОЛЮЦИОННОЕ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО MESOGAIA-SARMATIA: IMPERIUM INTERNUM ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, СОРАТНИКОВ И ДРУЗЕЙ С ЛЕТНИМ СОЛНЦЕСТОЯНИЕМ – MIDSUMMER - КУПАЛОЙ - ДНЕМ СВЯТОГО ИОАННА!
Сегодня мы празднуем окончательную Победу Солнца Непобедимого – SOL INVICTUS - в годичном цикле. Сегодня священный День Солнечного Торжества над разрушительными силами зимнего Хаоса, Смерти и Небытия.

«Из глубины времен долетают до нас слова: «Жизнь - как лук, душа - как стрела, абсолютный дух - как цель, которую должна поразить стрела». И сегодня тот, кто в бою находит себя в этом образе, сумеет выстоять там, где падут другие; он будет обладать неодолимой силой. Этот новый человек преодолеет в себе всю драму, всю темноту и весь хаос; он будет приближать наступление новых времен, начало нового развития...»
(Julius Evola, “La dottrina aria di lotta e vittoria”)

В этот же день мы с горечью вспоминаем о Трагедии, произошедшей 64 года назад. 22 июня 1941 года началась Война, вошедшая в историю стран СНГ как Великая Отечественная. Война, изменившая облик всей человеческой цивилизации. Война, породившая в кровавых муках наш излишне «толерантный» и «демократический» «пост-человеческий мир»… Война, породившая нас…


21 июня 2005 г.


внесены некоторые исправления стилистического характера, обновлены галлереи. К нам присоединился проект
"Союз фалангистов Восточной Европы"
www.falanga-oriental.narod.ru


16 июня 2005 г.

выставлены статьи и заметки

Асен Чилингиров. Светите братя са реформирали анатемосаната глаголица
(на болгарском языке)

Глеб Якунин Исторический путь православного талибанства

88 Заповедей
Девида Лейна

Д. Зелений. Три обличчя українського націоналізму (декларативна спроба поставити крапку над „Ї”)

Александр Дугин. Конспирология


16 июня 2005 г.

выставлены статьи и заметки

Иранизмы в восточнославянских языках (Irano-Slavica, ч. 5)

Олег Лозинський
„Ментальні гетто" в структурному психоаналізі культури

А.К. Секацкий
Фигура гармониста и проблема культурной монады

Лёка aka Neelit
Эпона (стих)


11 июня 2005 г.