August 3rd, 2005

Я Африка

Борея і Гіперборея:


Борея і Гіперборея:
Правда Премордіальної Традиціі
Олег Гуцуляк
http://www.mesogaia.il.if.ua/borea.htm

В 2003 році вийшов спецвипуск журналу "Перехід-IV" (№ 11), на тему "Вишня Борія: Земля Вепра". Проголошені в ньому принципи є дискусійними і в деяких моментах викликають заперечення. Зокрема, ототожнення грецького міфологічного Борея з ведичним міфологічним Варахі. Наші міркування покликані внести в цю проблему певну ясність.

На думку Ю. Еволи, первинна цивілізація Білої раси на півночі була саме "олімпійською", "сонячною" ("Ми визначили цю расу як "олімпійську", прагнучи підкреслити тим самим її вроджену перевагу, бо її сутність вже у своїй основі була надприродною. Сила, йдуча зверху, була в цій расі постійною "присутністю", і ця "присутність" вищої сили наперед визначала дану расу до правління, до виконання царських функцій, робило її расою тих, "хто є", тих, "хто може", сонячною расою") , а надалі вже існували "героїчні" її реставрації.

Але Ю. Еволі та Г. Вірту, який використовував поняття "північно-атлантична традиція", заперечував Р. Генон, вважаючи, що "олімпійська" якраз була вторинною щодо премордіальної "гіперборейської" традиції .
Collapse )