August 7th, 2005

Я Африка

(no subject)

В чому неправий Дугін
Олег ГуцулякТак, відомий геополітик, філософ-метафізик та "православний езотерист" Олександр Гелійович ДУГІН як альтернативу "креативізмові" (лібералізму) та "містичному матеріалізмові" (комунізмові) , типологізуючи всі ідеології за відношенням "Суб"єкт - Об"єкт", пропонує "абсолютно праву" ідеологію - "полярно-арійську", "гіперборейську", іншими словами - "супер-фашистську".

Але виходить він з принципово невірного посилання - "метафізичного коріння політичних ідеологій" (див.: журн. "Милый Ангел", 1991, т.1, с. 82 - 90), будучи навчений "істматівцями" виявляти гносеологічне коріння будь-якого світогляду.

Український філософ В. КІЗІМА формулює концепцію "тоталлогії" (вчення про тотальність), що виявляє механізми та умови збереження суб"єкт-об"єктної єдності при зміні самих суб"єкт-об"єктних відносин, включаючи і "принцип співучасті" ("принцип Уілера"), за яким той, хто думає про себе просто як спостерігача, виявляється учасником, і це і є участь у "створенні" Всесвіту ( Totallogy-XXI, К. , 1999, с. 522 ).

Але інший український філософ Володимир ЄШКІЛЄВ констатує, що сучасність "вичерпала до безглуздя" ідею протистояння Суб"єкта та Об"єкта і тепер ми прийшли до межового, змістового запитання: "Як приходить у світ якісно "нове" (емерджентне) ?" (див.: журн. "Плерома", 1998, № 3).

Архаїчні саме "поезію" розглядали процесом "виявлення" (poiein "виявляти"), "проявлення", "розкриття" "прихованого Буття", переведення його у "буття наявне", в котрому людина є "співучасником богів" (як от Ахіллес, Гільгамеш). Сурогатом цієї "співучасті" стало "техне" ("уміння"), що, внаслідок його абсолютизації, призвело до появи "техніки" - "провокування наявного буття для отримання вигоди" (арійський принцип "артха"). О. Дугін розуміє це, але робить невірний висновок, вбачаючи причину такого стану в "происках" Системи - "світових таємних (!!!) правителів" (масонів, мондіалістів, "технократів"). Іншими словами, редактором "Элиментов" пропонується архетип (il mito fondatore) "закутого Прометея" - "поневоленого Титана".

Ханна АРЕНДТ теж ставить в основу своєї філософської антропології "народження нового", сам "…факт народжуваності, в якому онтологічно закорінюється здатність діяти". Саме ця надія і ця віра у світ знайшли своє найглибше вираження у короткій фразі Євангелій, що проголошують "радісну новину" : "Дитя нам народилося". Тобто "… народження нових людей і нового початку дії, на яку вони спроможні завдяки своїй появі в світі" (Арендт Г., Становище людини, Львів, 1999, с. 190).

Галуззю, областю, де "народжується нове" є " п у с т е л я", "к о р д о н", "м е ж а", "к р а й н і с т ь ". Бути біля межі - доля гангстера, козака. Україна - це крайня (грец. Eshata) земля, біля краю буття. З "крайної " для всієї Іудеї Галілеї прийшов Син Божий. Disciti moniti ("Пам"ятайте, попереджені !"). Як для іудея галілеянин, так для росіянина українець, турок чи якут - це "лишь некоторая странность мира" (М. Іверовський). Саме оцінка їх як "дивних", "не таких, як ми (тобто росіяни)" робить з росіян фарисеїв. Вони, фарисеї, одного разу не прийняли Христа.

Але його прийняла самаритянка - представниця одного з "крайніх" народів, сусідування якого ортодоксальні євреї терпіли тільки через один цікавий феномен: саме в суботу неіудея наймалося для виконання роботи, яку іудей не міг виконувати згідно із Законом (Торою). Називали такого "наймита" "шабат-гой", "суботній язичник".

Не торкаючись жодним чином семітської приналежності ряду олігархів, зазначимо, що саме Ющенко , а також Пустовойтенко, Марчук та інші "відкривають" перед українцями, що вони - це такі собі "шабат-гої", роль яких - виконувати "брудну роботу" для Влади (Системи). Такого собі небунтуючого Яреми Галайди (Лазаренко реалізував дещо інший архетип - такого "собі на умі" "шабат-гоя", що скористався неуважністю своїх господарів та поцупив добрячий шмат). Росіянин у цій ситуації неодмінно реалізував би архетип "робітника Балди" ("експропріацію експропріаторів"), змусивши працювати на себе самого чорта, або ж "москаля-солдата", що зварив би зупу із сокири (фінансові піраміди типу "МММ")…
Я Африка

(no subject)Америкодицея
(Виправдання Америки)
Цитати

"... Поняття Євразії в дійсності є блідою тінню тієї віртуальної та безкінечної моделі світооблаштування, котру створив Александр Великий. В цю модель, що саморозвивається, органічно вписуються навіть виниклі порівняно нещодавно США. З цього погляду Америка виявляється лишень однією з країн Середземноморського басейну, продовжуючою історію культури саме цього макропростору"

Шаріф ШУКУРОВ
(Шукуров Ш. Александр Македонский и начала современного мира // Интеллектуальный форум, 2001, №5)"... Упередженість проти римської цивілізації - це упередженість не стільки проти Риму, скільки проти цивілізації взагалі"

Майкл ЛІНД
(Линд М. Второе падение Рима // Интеллектуальный форум, 2002, №9)"... Я цілком поважаю пророка Мухаммада (нехай Господь благословить його та вітає), але я розумію, що мусульман можна любити тільки на відстані... Дугіну з Прохановим слід серйозно потусуватися серед азіатських людей, щоб зрозуміти, що не потрібно жодних євразійських проектів. Якими б поганими не були американці та ізраїльтяни, ми з ними частина єдиного цілого".

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ
(Цит. за: Петров Г. В Европе народ совершенно сумасшедший // Московские новости. - 2002. - № 18)."... Сьогодні ми живемо в північноамериканський період історії, такий же, за суттю справи, історичний період, якими у свій час були єгипетський, еллінський, римський, германський, французький та англійський... Той факт, що тепер ми живемо у північноамериканський період історії, зумовлює кардинальну зміну життєвих передумов - аналогічно так само, як у свій час у результаті перемоги християнства змінилися життєві передумови, що були характерні для античного світу"

Герман КАЙЗЕРЛІНГ
(Кайзерлинг Г. Америка: Заря нового мира. - СПб.: СПб. Филос. общ-во, 2002. - С.5)."... Американці, я стверджую, що від вас залежить спасіння цивілізації і створення породи напівбогів"

Ваше де Ляпуж
(Lapouge V. de. La race chez les populations melangees // Eugenic in Race and State. - Baltimor, 1923. - Vol. II. - P. 1-6).
Я Африка

Атлантична революція:Атлантична революція:
Жак Годшо та Іммануїл Валлерштейн
Наталія Литвин - Гуцуляк
Жак Годшо (Godechot) (1907 - 1989), голова Товариства з вивчення робеспєризму, висунув гіпотезу "атлантичної революції". Начебто, відкриття Атлантичного океану та Америки являє собою одну з найважливіших подій в історії людства. Цивілізований світ Євразії, що протистояв Африці, змінився новим, "атлантичним світом", порівняна швидкість та легкість спілкування по океану зцементували цей світ у міцну єдність, по берегах Атлантики поступово складалася нова, атлантична цивілізація, що породила єдиний цикл революцій у Євразії та Америці.
Collapse )