October 10th, 2005

Я Африка

MESOEURASIA

http://www.lne-ua.narod.ru/about.html
MESOEURASIA
Eurasist Ukrainian Bullettin
Collapse )
"... сучасна проблема України виявляється не справою "малого" народу на обмеженій та непевній території Придніпрянської Малоросії, а проблемою "великої нації" - СФІНКСА ЄВРОПИ. Величезна північно-чорноморська просторінь Метрополії України від Карпатів по Кавказ простягається українськими осельчими раменами далеко на Азійський схід аж по Сірий і Зелений Клин", "... історія присудила статися нам спадкоємцем-власником безмежних просторів чорноморських євразійських степів, земель колишніх великих євразійських імперій чингізханів і тамерланів ..."
(Тиміш Олесіюк. Соборна Україна.
- К.: Укр. Видавнича Спілка, 2004. -
С.9, 17)

"...Ми цю границю між Сходом і Заходом маємо в географічно неозначенім стані на своїй землі, і по нашому живому тілі відбувається весь час пересування цієї рухомої границі, то дальше на Схід, то дальше на Захід"
(В'ячеслав Липинський.
Листи до братів-хліборобів. -
Київ-Філадельфія, 1995. - С.421)

"... Ми в пульсі і ритмі землі, в її космічному круговороті, і вигнати нас звідти нема поки що сили. Ми будемо, і тільки тоді, як ми саме будемо, почнеться нова ера культурного завершення цього моста між Європою та Азією"
(Улас Самчук,
"Морозів хутір", з трилогії "Ост",
1948
[Цит.за: Костюк Г. Образотворець "времени лютого"
// Українське слово: Хрестоматія української літератури
та літературної критики ХХ ст.
- К.: Рось, 1994. - Кн.2. - С.506])

"... Але можливе ще і третє розуміння: Україна як центр напруги культурно-цивілізаційних устремлінь східноєвропейської Ойкумени, як "серединна земля" Великого Євразійського Простору. Отже, третій шлях розвитку України - це імперський шлях... Український імперіалізм - це не стільки комбінації із суверенітетом України. Це насамперед - самовідчуття еліти і народних мас. Це претензія на духовну, а у віддаленій перспективі, не виключено, - політичну першість у співтоваристві Візантійської Ойкумени, у боротьбі с профанізмом "сучасного світу"
(Андрій Окара.
"У пошуках імперської перспективи: Чи призначено Києву стати новим центром поствізантійської цивілізації?"
// http://www.mesogaia.il.if.ua/okara_imperia.htm)

Collapse )