February 23rd, 2006

Я Африка

(no subject)

САРМАТИ І АЛАНИ
Писемні джерела завжди чітко розрізяють алан і сарматів, ніколи не ототожнюючи їх . Вірогідно, що Птолемею вони відомі як "аланорси" (alanorsoi), де компонент "алан" походить з тюркських мов (alan, alang, jalan) , і пояснюється як "рівнина, поле, долина", "горб, гірка" та, зокрема, запозичений в угро-фіннські мови (фін. alanko "низина", ест. alango "низина, долина")*. Саме поляни мешкали на Київських горах, що їх Нестор-літописець визначив, що вони - "русь" (лат. rus, кельт. reuth "поле"). Поняття "поле" вміщувало у собі категорію обмеженого кінечного простору, який уявлявся у вигляді горба, кургану (на санскриті ukhraiia - "пагорб, курган"). Також, зауважує М. Покровський, "... у осетинській мові "поле" означає як місце полювання, так і саме полювання (асоціація за смежности)... В епоху судових поєдинків у давній Русі "поле" означало місце поєдинку і сам поєдинок" . Для скептиків додамо свідчення самого Амміана Марцелліна, за яким алани "отримали свою назву від гір" та що "... вони, аналогічно до персів, поширили своє ім'я як благородне, на всіх решту" (Res.Gest.libri, XXXI). Collapse )