April 6th, 2006

Я Африка

ЩУПАЛЬЦЯ СДПУ (о)?


М.Гречка „Время разное, исход один”. – К., 2003. – 388 с.


Автор книги Михайло Якович Гречка народився у 1949 році на Черкащині. За фахом – юрист. Тривалий час працював у зовнішній розвідці. Полковник запасу. Перебував у ряді країн Азії і Європи. Володіє німецькою мовою і фарсі. Нині займається геополітикою, очолює науково-філософський центр „Євро - Азія - ІІІ тисячоліття”.

Змальовані у художньому творі події відбуваються наприкінці 70-х років у країнах Центральної Азії. Одна з таємничих міжнародних організацій намагається посіяти конфронтацію між двома супердержавами у цьому регіоні, переслідуючи свої корисливі інтереси. Герой книги – представник спецслужби, який виконує відповідальне завдання державної ваги, опиняється в гущі подій. Завдяки спеціальній професійній підготовці йому вдається одержувати інформацію стратегічної важливості про назріваючу змову проти своєї країни.

http://www.szru.gov.ua/article.php?lang=ua&root=0&item=21&page=2

Політрада СДПУ(О)

Медведчук Віктор Володимирович, голова СДПУ(О), 1-й заст. Collapse ) Гречка Михайло Якович, президент Фонду "Евро-Азія ІІІ тисячоліття" (м.Київ) Collapse )
http://dovidka.com.ua/cgi-bin/uwhwh/aaa?226154
Я Африка

Автореферат моєї дисертації

Неоязичництво як світоглядне явище (історико-філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 [Електронний ресурс] / О.Б. Гуцуляк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 27 с. — укp.
Досліджено проблеми генези, розвитку та сутності неоязичництва, його історико-філософський аспект. Охарактеризовано різні підходи до проблеми неоязичництва, що існують у сучасній історіографії. Розкрито суть та форми прояву українського неоязичництва. Розглянуто вплив неоязичництва на формування позиції особистості у цивілізаційно-культурному процесі. Проаналізовано філософські, релігійні та соціо-культурні умови, які визначають постання та розвиток неоязичництва як світоглядного феномену, поширеного зараз у світі, що впливає на розвиток європейської і, зокрема, української духовності.
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05gobifa.zip