May 15th, 2006

Я Африка

СУЩНОСТЬ ЕВРОПЫ

Западная и Восточная Европа могут только так осознать свою подлинную сущность -
ГОНОРИЯ и АРКАДИЯ, по именам двух сыновей императора Феодосия, между которымы была разделена единая Империя (395 г.). То, что по преданию Меровинги (в названии явно слышится Моравия) происходят из "Аркадии" следует пoнимать как приход в Гонорию представителей "Аркадии" с особой миссией.
Я Африка

БУЛГАРИ І ЧУВАШІ

Фанагорія (на Тамані) стала в 630-рр. столицею Приазовської Булгарії, повсталої під проводом хана Кубрата проти західних тюркютів (хазарів), і її героїчно обороняв його син і сташий брат засновника балканської Болгарії хана Аспаруха хан Бат-Баян в 660 р.
Саме тут, як на нас, в давньобулгарську мову та наступне її відгалуження — чуваську мову — увійшла велика кількість латинських слів, наявність яких досі філологами не пояснюється: лат. abbas “абат” - чув. apas “жрець”,лат. alga “водорость” - чув. yalkha “твань”; лат. amicuc “друг” - чув. діал. ami “друг”, брат”, лат. arca “ящик” - чув. arca “скриня”, лат. artemisia “полин” - чув. armuti “полин”( нім. Wermut “полин” теж сюди)лат. barda “сокира” - спільне тюрк. balta “сокира”, лат. cito “швидко” - чув. xyta, карач., балк. qaty “швидкий”, лат. cocles, власне “кривий” - чув. kuklek “кривий”; лат. codex “стовбур, пень” - тур., гаг. kutuk “стовбур, пень”, лат. cura “піклування” - чув. khural “захист”, лат. cursarius “пірат” - чув. xarsar “сміливий”, карач., лат. farnus “ясен” - чув. verene “клен”, лат. faux "горло" - гаг. buaz кирг. buvaz, тур., каз., карач., балк. bogaz та ін. “горло, глотка”, лат. imber “злива” - туркм. jagmyr, чув. cumar, тат. jan,gyr, узб. jomgyr, тур. yagmur “дощ”, лат. ius, iuris 1. право - чув. jaras “прямий”, тур. yasa “закон, статут”, карач. dzoruq закон та ін., лат. ius, iuris 2. юшка - чув. jaska - загальна назва перших страв, juskan мул, твань", лат. lama “болото, багно” - чув. lam “вологість”, лат. mactare, macto “прославляти”, “приносити в жертву” - сп. тюркське (туркм. magtamak, чув. muxta карач., балк. maxtarga, узб. maqtamoq “хвалити”, якут. maxtan “дякувати”, лат. ordo “ряд”, “стрій”, “військо”, “загін” - сп. тюркське (туркм., каз. orda, чув. urta тур., аз. ordu та ін. “армія”), лат. sapa “сік” - чув. sapakh “сочитися”, лат. sarda, sardina “види риб” - чув. cartan “щука”, лат. (сабінське) teba “горбик, гірка” - спільне тюрк. (чув. tupe, тур. tepe, каз. tobe і под. “гора, вершина”), лат. torta “круглий хліб” - чув. tarta “вити, мостити гніздо”, лат. torus “узвишшя” - чув. tara “вершина”,лат. usus “користування” - чув. usa “користь”, лат. vulgus “нарід”, “отара”, “натовп”, лат. vulgaris “звичний, звичайний” - чув. pulkka “стадо”, “зграя”, Bulgar - давня назва тюркського племені, предків чувашів. Сюди ж нім. Volk, анг. folk, шв. volc “народ” (дане зведення складено Валентином Стецюком, http://www.geocities.com/valentyn_ua/TurGrLat.doc, щоправда, він вважає, що прототюрки принесли свою лексику в Європу в епоху бронзи як "носії культури бойових сокир та шнурової кераміки", що, звісно, не є науково доведеним).
Я Африка

ПРО ПОХОДЖЕННЯ КОЗАКІВ

Венеціанцям належало Капітанство — м. Тана (колишня готсько-степова єпархія), теперішній Азов. В монголо-татарські часи місто називалося Азак і було одним з головних портів Орди, доходи від якого йшли тільки на утримання особистої гвардії ("кешик") великого хана, які переважно були християнами-несторіанами. Коли в 1395 р. Тімур заволодів Азаком, то наказав вирізати лише всіх мусульман, а інших полонених відпустив. Саме 1395 р. вперше згадується у грамотах слово "козакъ"-"вільна, свобідна людина", тобто відпущена Тімуром. З часом вони частиною осіли на Дону, а частиною перебралися в Черкащину, де відчували себе компліментарно з поселеними тут раніше христинами-черкесами.