August 29th, 2006

Я Африка

(no subject)

МОНАРХІЗМ (король всіх українців як захисник народу і його репрезентант перед Богом та Історією; не може етнічно та культурно походити від межуючих з українськими етнічними територіями земель; коронується та помазується як Господар Великої України, Король українців (цим поєднуючи як материкову, так і діаспорну частину українства), Генеральний капітан (гетьман) збройних Сил Нації та Християнської Міліції (в титулі об'єднює традиції Верховного Головнокомандуючого та Начальника Сил Самооборони), Президент Сенату Української Держави (урочисто відкриває перше засідання новообраного парламенту та пожиттєво виконує обов'язки сенатора - члена верхньої палати парламенту).

НАЦІОНАЛІЗМ (право на владу - політичну, духовну, культурну, мистецьку - належить елітарно-нобілітатній частині народу - нації, в яку рекретуються найвдатніші її представники).

СОЦІАЛІЗМ (як доктрина свободи та соціальної справедливості стосовно до прав та захисту народу).


САРМАТИЗМ (як геокультурна домінанта ідентичності та самобутності європейської частини України в умовах викликів як іноземних глобалістичної, атлантиської, неоєвразійської, сіоно-комуністичної домінант, так і внутрішніх регіоналістсько-ресантимантних, резистантно-пофігістських та рагульно-буржуазних домінант)