November 6th, 2006

Я Африка

(no subject)президент "Туле-Сарматия" Антон Рачев (слева), Олеся Обревко И Иван Митев (Шегор Расате)

Украинска езическа жрица гостува в Русе (Болгария)

Жрица, представителка на една от 4-те големи религиозни общини в Украйна, гостува в България и Русе сега. От 1 ноември 2006 година по покана българската метаполитическа група ОБЩЕСТВО ДУЛО на посещение в България е преставителката на Полтавската езическа община в Украина и украинската фондация ГЕЛОН(http://gelon.org.ua) - Олеся Обревко-Ведана. Тя се придружава от представителя на ОБЩЕСТВО ДУЛО - Иван Митев-Шегор.


Първият български град в нейната обиколка из България бе Русе и в съответствие с древните езически традиции на брега на Дунава точно преди залез Слънце бе извършен обряд в чест на украинския Сварох и българския Тангра. Това се случи до Паметника на моряка в близост до кастела "Сексагинта Приста". Като бъдещи места за ритуали се разглеждат светилищата край Пепелина и Красен.


Според възгледа на полтавската езическа община на мястото на сегашния град Полтава някога в древността се е намирала столицата на скитите(сколотите). Религиозната конфесия възниква през 1994 година под името "Громода Ридновири Полтава". Тя се състои от ядро, в което влизат 12 жреца и рада. Тя е призната, заедно с духовната академия, където е учила Ведана, от украинската държава. Ортодоксалната църква в Русия и Украйна обаче им създава проблеми, въпреки че не пречи в прекия смисъл на думата. Така например е имало съдебен спор между представители на Съюза на славянските общини в Русия и партиарх Алексий заради обида, нанесена на езичниците. "Ние не харчим енергията си в съда за възстановяване на земята, която ни е отнета преди столетия и върху нея са построени църкви. Нашето ще си дойде само по себе си", убедена е Ведана.

Общността има хиляди членове, които се противопоставят на духовния упадък е нас и в Украйна, унищожаването на курганите и могилите в двете страни, където са погребани воини от древността и се приемат като места с положителна енергия за извършване на обреди.

Олеся Обревко заяви, че целта на нейното посещение в България е да установи контакти с български езичници и родновери. Според свещената книга на древните руси и украинци - Велесовата книга, славяните са били в мирни отношения и това трябва да продължи и сега. В този смисъл особена е мисията на жрицата, която трябва да съдейства за духовното и материалното укрепване на украинската нация и българските последователи на езичеството. Вече са привлечени част от живеещите в Украйна към 200 000 жители с български произход. Това става на ежегодните турнири на о-в Хортице в Запорожието, където се канят български воини, ежегодните събирания на могилата на хан Кубрат през месец септември.

Конкретните пътища за това са организиране на семинари, изработка и разпространение сред младежта на древните езически символи, школи по традиционни бойни изкуства.

Подготвителната работа започва в Русе, заради близостта до земите, населявани с казаци. Олтар на свещения огън ще бъде създаден във всеки по - голям град на страната. Засега тя не се е срещала лично с представители на езичеството у нас, но е чувала за лечителки със свръхестествени способности, които използват езически методи.