December 22nd, 2006

Я Африка

УГРАИНА
Уґраїна — це перший фіно-угорський портал для українців. Складається із стрічки новин, статей, понад 20 енциклопедій - за кількістю фіно-угорських країн. Сайт виходить з того, що Росія - фіно-угорська країна. Сайт підтримує етнічних великорусів як упосліджену фіно-угорську націю. Сайт є рупором ерзянських, вепських, карельських, мерянських, марійських націоналістів і майданчиком для формування спільної україно-фіно-угорської політики в світі. Сайт формує осмислену українську політику на східному напрямку, бореться проти нездорової фіно- і великорусофобії, кличе Україну до союзу з православними фіно-угорськими країнами Євразії проти всякої несвободи. Сайт працює на ерудицію українців та апелює до їх Призначення.

Доторкнись до історії аборигенів Всесвіту — фіно-угрів.

Ульхт шумбра!
http://www.ugraina.org
(на жаль, на 2017 р. сайт закрили)
Я Африка

Концепція релігійної влади в шиїзмі

Концепція релігійної влади в шиїзмі (за твором Абу Джа'фара ал-Куліні "Компендіум із богословської науки", Х ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / Ю.В. Гамоцька; НАН України. Ін-т сходознав. ім. А.Кримського. — К., 2004. — 20 с. — укp.
Вивчено шиїтську концепцію релігійної влади на ранній стадії її формування. Досліджено розділ "Книга богословських доказів" шиїтської збірки переказів "Компендіум з богословської науки", яку уклав ал-Куліні (X ст.). Показано, що твір був головним джерелом інформації для пізніших догматичних праць та являє собою одну з основоположних ланок у ланцюгу розвитку релігійно-політичної літератури шиїтів. Запропоновано найдавніший виклад теорії релігійної влади в шиїзмі на початковій стадії її формування. Зазначено, що перекази, записані ал-Куліні, є узагальненням ідеологічної спадщини дванадцяти імамів. На підставі аналізу змісту твору висвітлено процес розвитку концепції релігійної влади дванадцятників періоду зникнення останнього імама (X ст.). Значну увагу приділено переказам, що висвітлюють шиїтське розуміння історії ісламу та конкретні факти стосовно тогочасних полеміко-догматичних суперечок. Зроблено висновок, що інформація, яку містить джерело, дає змогу визначити початок процесу перетворення шиїзму як політичного угруповання на релігійно-догматичну спільноту.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04gyvbns.zip