January 10th, 2007

Я Африка

САРМАТИ, СЛОВ' ЯНИ, ОСЕТИНИ АЛАНИ

B Середньому Подніпров’ї залишилися й, за В. Сєдовим, слов’янізовані сармати, які піддалися подальшій слов’янізації прибульцями з півночі, але зберегли свій черняхівський обряд (релігійний світогляд), внаслідок чого поховання наступників черняхівців на цій території виявилися ідентичними — трупоположення в курганах з грунтовими ямами та й антропологічний склад — мезодоліхокранний вузьколиций тип — населення не було перервано.

Осетини — чіткі представники кавкасіонського антропологічного типу, в той час як алани — представники цілком іншого типу — вузьколицього варіанту європеоїдної раси. Відмінності між осетинами та аланами за скуловою шириною максимальні в межах європеоїдної раси, тобто генетичної спорідненості між ними нема. Прийшле аланське населення лише передало тубільному свою мову, зумовило вплив на культуру . Також безпосередні нащадки алан (ясів) досі компактно проживають в області Ясшаг на сході Угорщини.

Писемні джерела завжди чітко розрізяють алан і сарматів, ніколи не ототожнюючи їх . Вірогідно, що Птолемею вони відомі як “аланорси” (alanorsoi), де компонент “алан” походить з тюркських мов (alan, alang, jalan) , і пояснюється як “рівнина, поле, долина”, “горб, гірка” та, зокрема, запозичений в угро-фіннські мови (фін. alanko “низина”, ест. alango “низина, долина” ~ цікаво у зв’язку з цим співставити тлумачення імені героя Персеваль у самому епосі про Грааль як “проникаючий долиною”!). Саме поляни мешкали на Київських горах, що їх Нестор–літописець визначив, що вони – “русь” (лат. rus, кельт. reuth “поле”). Поняття “поле” вміщувало у собі категорію обмеженого кінечного простору, який уявлявся у вигляді горба, кургану (на санскриті ukhraiia – “пагорб, курган”). Також, зауважує М. Покровський, "... у осетинській мові "поле" означає як місце полювання, так і саме полювання (асоціація за смежности)... В епоху судових поєдинків у давній Русі "поле" означало місце поєдинку і сам поєдинок" . Для скептиків додамо свідчення самого Амміана Марцелліна, за яким алани "отримали свою назву від гір" та що "... вони, аналогічно до персів, поширили своє ім’я як благородне, на всіх решту" (Res.Gest.libri, XXXI) .

У зв'язку з цим стає зрозумілою причина, чому літописець декілька раз акцентував на тому, що поляни — слов'янського походження, тобто слов'янізовані, хоча у його часи пам'ятали про їх іранське (аланське) походження (тобто про спорідненість їх із прямими мовними нащадками скіфів — басилеїв-"царських” — іраномовними осетинами, що були на Русі відомі під іменем “яси”, по-санскритськи yasas “слава”, що у грецькій вимові отримало вигляд “оси”, “ози”, звідки й назва “осетини” при самоназві “ірон”, Озівське море), а саме — з причин як зміни виду харчування , так і замешкання на гірських породах — "Київських пагорбах", поляни-рільники з кочових іранців-доліхокефалів трансформувалися у брахікефалів. Як зазначає В. Сєдов, "... група середньодніпровських слов’ян, котра ховала померлих в ІХ-ХІІ стт. в грунтових могилах під курганами, сформувалася в наслідок слов’янізації місцевих іраномовних племен (далі В. Сєдов конкретизує їх як носіїв пеньківської культури, спадкоємниці північного варіанту черняхівської культури, - О.Г.). Іншими словами, слов’яни, які залишили середньодніпровські курганні трупопокладання в грунтових ямах, у значній мірі були нащадками місцевих скіфо-сарматських племен" . Надалі певна частина середньодніпровських племен мігрувала на захід і колонізувала землі Верхнього та Середнього Подністроав’я, про що свідчать кургани (наприклад, курган "Настасина могила", що у с. Крилос, який є давнім Галичем) та поодинокі знахідки, що пов’язані з даною культурою.

"... Сліди іранського впливу на східнослов’янські мови виявляються не тільки в матеріалах лексики, але проявляються у фонетиці та граматиці. В.І. Абаєв показав, що зміна вибухового g, властивого загальнослов’янській мові, у задньоньобний фрикативний h відбулося в ряді слов’янських мов (в тому числі у південній частині східнослов’янського ареалу) в умовах скіфо-сарматського впливу. Оскільки фонетика, як правило, не запозичується у сусідів, дослідник стверджує, що у формуванні південної частини східного слов’янства (майбутні українські та південноруські наріччя) приймав участь скіфо-сарматський субстрат. Той же дослідник припускає, що наслідком скіфо-сарматського впливу були також поява у східнослов’янсьькій мові генетива-аккузатива та близькість східнослов’янської з осетинської у перфектируючій функції превербів. В числі язичеських богів, котрим поклонялися східні слов’яни, літописи називають Хорса і Симаргла, іранське (скіфо-сарматське) походження котрих видається беззаперечним. В.І. Абаєв виявляє також семантичну та етимологічну паралель між східнослов’янським божеством Родом та осетинським Naf (Рід) [пор. з слов. Навь — "Дух предка", — О.Г.]... У язичницькому пантеоні західних та південних слов’ян божества іранського походження невідомі" .

Також не повинно дивувати, що на сарматському походженні настійно наголошували польські генеалогічні джерела. Саме поляки були західною групою полян (Птолемеєві Boulanes, у нім. джерелах — Pulani, Pulanes, Poleni, Poleni, Poloni, Bolana, Bolanen, Bolani, Boloni), очоленою Popielem (Jaskotel, Jasczold ~ Аскольд, сканд. "попелястоголовий"), яка мігрувала на захід у лехітські землі в Куявію, де знамените озеро Гопло, на березі якого і є місто Крушвиця, батьківщина Попеля. Київські ж поляни зберегли переказ про якесь протистояння, пов’язане з даним персонажем, перенісши його події до більш ближчих часів.

Також, виходячи з літописної традиції, що “нарцы (варіанти: норцы, норицы) еже суть словене» і слов’яни походять з подунайського Норику та тим, що ряд вчених ототожнюють їх зі згаданими Геродотом мешканцями Бугу неврами та з начебто кельтським племенем нервіїв та згаданими Тацітом, начебто германцями, нервіянами, слідом про побутування слов’ян у Галлії є топоніми сучасної Франції — ріка Ньевр, місто Невер, департамент Ньевр. Неврів у складі гуннської експедиції в Галлію, яка закінчилася битвою на Каталунських полях (Шалон на Марні), згадує Аполлінарій Сідоній .