February 19th, 2007

Я Африка

ХАЙ ЖИВЕ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА УКРАЇНА!

Порятунком для України може стати, як на нас, наприклад, "болгарський феномен", коли, натужно відкараскуючись від свого потурнацтва (те, що болгари, як офіційно проголошувалося Оттоманською Портою, начебто, підступно навернені греками-візантійцями у мову рабів-слов’ян тюркські племена булгар, а що саме болгари і етногенетично є слов’янами відкрив їм на початку ХІХ ст. українець із Закарпаття, професор Московського університету Юрій Гуца-Венелін), стрімко увірвалися, проте, не у "словянофільський" (з абсолютною домінацією російської культури) світ, а у "франкофонний" (при тому, що і закликали на царський престол "варяга" — представника Германського світу).

Можливо, українцям, в цьому сенсі, усвідомлюючи свою європейську ідентичність і рятуючись від домінантного пресу "старшого брата / північного сусіда", слід, проте, не так рватися в напрямку західного всенівілюючого моноцентричного світу (з абсолютним домінуванням англо-саксонської цивілізації), а спрямовувати свій прорив у "середземноморський світ" (з осмиленням ідеї Ю. Липи Української ПриПонтиди як "затоки" цього світу). Для останнього вимушене співіснування різних культур, а отже, і виключення уніфікації, — не просто modus vivendi, а світовідчуття. Саме Середземномор’я перше створило дійсно демократичне співтовариство етносів "від Кордови до Києва" (Готфрід Бенн). Пізніше, щоправда, в цей світ була занесена "уніфікаційна" інфекція, наслідком чого й постав пізньокласичний імперський Рим (і його нащадки-покручі — Другий і Третій Рим), проте в своїй "здоровій" основі Рим Середземноморський, велич якого оспівували Віргілій ("Четверта еклога"), Данте і Петрарка ("Африка"), — в тому, що він поєднав європейську, африканську і азіатську кров, плекаючи в народних душах цього регіону спогад про заповітний "золотий вік" Урана-Сатурна, коли був повною мірою дієвим духовно-герметичний принцип блаженного життя "внизу (на землі), як на верху (на небі)". Саме великі європейці Гете, Гельдерлін та Ніцше заразили людство своєю тугою за "середземноморським небом", яке невіддільне від землі (телурократія) і моря (таласократія), але яке стоїть вище них (уранократія) і яке, тому, неділиме.

А отже, доступне для всіх, хто так чи інакше причетний до цього культурного світу.