February 7th, 2008

Я Африка

ДУША

Анам - по-ирландски

Анимус - по-латыни

Ням-ням - по-славянски :)
Я Африка

Бельгія та Алотеза

і.-є. *bhel- > кельт. belo- ~ словен. Bieliga "біла" - назва потоку, гори, пасовиська в долині р. Дони (Словенія).

аблаут - чергування голосних,

алотеза - чергування приголосних, "чергування приголосних кореня в семантичних цілях" (С.С. Майзель).


"... введення в науковий обіг алотези ... спонукає до істотних змін у підході до вивчення віддавленої (міжродинної) мовної спорідненості - насамперед через удосконалення внутрішньородинних етимологічних досліджень, завдяки пропагованому О.С. Мельничуком поглибленому гніздовому підходу, побудові великих розгалужених блоків споріднених слів, які в значній їхній частині раніше такими не вважалися, ... реабілітацію, принаймні в досить великій частині, індоєвропейсько-афразійських етимологій Г. Меллера й А. Кюні та визнання обстоюваної ними генетичної спорідненості зазначених мовних спільнот. Знімається головна перешкода для визнання міжродинної спорідненості - як у форматі ностратичної спорідненості..., так і в значно ширшому масштабі - аж до обгрунтування моногенези мов людства... Наголосимо: на зміну міжнародному порівнянню окремих слів приходить порівняння комплексів алотезних варіантів"
(с.92)


"... Оскільки в мові кожного такого колективу своя артикуляційна база, то запозичені слова вимовляються з певним звуковим відхиленням: відсутні звуки заміщуються найближчими до них звуками з наявних у мові колективу-запозичувальника" (с.С. Майзель) (Цит.за: С.87).


(Бурковський І.З. Про явище алотези (варіювання кореневих приголосних як архаїчний словотвірчий засіб) // Мовознавства. - 2007. - №4-5. - С.82-92)