April 17th, 2008

Я Африка

(no subject)

Національна ідея як метод практичних перетворень українського суспільства

К.філос.н., доц., голова молодіжної організації «Осмомисли»
Дичковська Галина


Національна ідея – це словесний вираз глибинного пошуку нашої сокровенної української істини. В чому суть її? Чого ми насправді прагнемо? Що хочемо знайти?

Майже сто літ тому В’ячеслав Липинський писав, що не відбулася жодна нація, яка не мала ідеї місійності. Його доволі часто критикували за це, закидаючи месіанізм, містицизм та намагання копіювати польський чи російський експансіонізм, які прикривалися ідеями месіанізму. Критикували безпідставно і недалекоглядно, бо ця морально кришталево-чиста людина ніколи таких ідей не сповідувала, але добре розуміла, що не маючи в серці ідеї святості України, ідеї України як втілення Божої волі, як становлення найвищої істини, ми ніколи справжньої Української держави не збудуємо.

Часто звучить гасло: Бог і Україна. Наче Бог окремо, а Україна окремо, після Бога. Насправді Україна Божа і в Бозі. Вона не може постати інакше, як в своїй Божій сутності. Це не мої думки, це тільки підсумок Шевченка і Міхновського, Франка і Липи, Липинського і Теліги. Можна назвати ще кілька сотень імен, але завжди становлення України відбувалося як протест проти зла цього світу, як утвердження правди, поваги і любові до людей. Там, де цього нема, нема і України.

Часто повагу і любов до людей намагаються підмінити псевдо толерантністю, суспільство переконують в тому, що воно має бути «терплячим» до іншого, до алкогольної реклами і споювання наших дітей, до хамства чиновника, до розгулу ігрових автоматів і пропаганди содомії, до… Насправді в такий спосіб нам забороняють мати свою думку і відстоювати її, нас десуб’єктизують і роблять з особистості копіювальну машину для відтворення чужої реальності. Толерантний Христос ніколи не проганяв біснуватих, хворих чи прокажених, але вигнав з храму торговців, а толерантність, яка не може відстояти свою правду, є скоріше боягузтвом, ніж толерантністю. Толерантність як євангельське: не судіте, не звинувачуйте, означає розуміння людської проблеми та віру в можливе її виправлення, а не відмову від власного розуміння істини.

Національна ідея – це розуміння сакральної істини України. Суть її в самореалізації суспільства на фізичному, економічному та духовному рівнях. Що відповідає гармонізації таких складових суспільного життя: суспільство (людина) – природа, людина-творчість, людина-суспільство-істина. Відсутність будь-якого з рівнів означає профанацію, формалізацію та врешті деградацію українського буття.

Суспільство-природа – це реалізація не лише нашого фізично-географічного простору, а також долання споживацького ставлення до світу, до природи. Через ідею приватизації землі ми можемо отримати не українського власника, що відстоюватиме свою батьківську землю, а чужоземця-латифундиста, який «легітимно» забере в нас наш природний ресурс і позбавить націю її фізичного простору не шляхом військового завоювання, а шляхом привласнення його економічно. Крім того, ми якось тотально забули, що природа – наше джерело буття і самі ставимося до неї як безвідповідальні споживачі, а не як вдячні діти.

Бог – творець і ми, створені за подобою Його, розкриваємо себе як його діти саме в творенні, а не в автоматичному виконанні чужої формальної чи фіктивної роботи. В господарстві України має панувати економіка творення матеріального ресурсу, державна підтримка ініціативи і сприяння творчим починанням. Головне навіть не в зовнішній підтримці, а в здатності людини до розкриття цього потенціалу, у вірі в можливість його реалізації, що має зробити саме суспільство, люди і українство.

Українська національна ідея – це суспільство, побудоване на Істині. Не на експансії, як творилися всі світові імперії, не на економічній залежності та страхові втрати матеріального ресурсу, як це часто здійснюється тепер, а на свідомій творчій взаємодії людей. Для того, щоб збудувати таке суспільство, нам треба здолати свій віковічний гріх розбрату, навчитися підтримувати один одного і надавати один одному безконечної впевненості в можливість особистісної творчої реалізації.

І останнє та найважливіше – необхідно мати людей, які захочуть шукати і творити сакральну Україну.

Що ми маємо на сьогодні в реальному нашому житті? Як на практиці втілюємо національну ідею?

Не десь далеко на зросійщеному сході, а в нас в Івано-Франківську, останнім часом активізується ідея «метафізики» Потоцьких. Чому, мовляв, не має місто пам’ятника засновника міста, питають мене студенти, які щойно повернулися із Варшави.

В.Єшкілєв у газеті «Репортер» (17.02.08), в промовистій рубриці «Метафізика Карпат» глорифікує Станіслава Потоцького як «жертовного агнця» на вівтарі протистояння двох аврамічних релігій – християнства та ісламу. Він увійшов до окультної легенди Заходу як постать не тільки героїчна, але й містична».

Невже не розумієте, шановні Івано-Франківці, що чия містика, того й земля, що за такою логікою пам’ятник Катерині в Одесі – не лише закономірність, але необхідність, а на черзі Потьомкін в Херсоні, Єлизавета в Дніпропетровську, Сталін в Донецьку, Петро в Полтаві! Чому б ні? Чому б індіянам Америки не поставити величні пам’ятники англійськими колоністам як увіковічення містики Англійської королеви?

Я хочу спитати Вас і себе: а де містика короля Данила і Осьмомисла, що брав дань з гирла Дунаю? До сьогодні там на території Румунії є місто із зовсім не румунською назвою ЧернаВода, яке зовсім не спішить ставити знаки галицької містики. Де містика тих сотень тисяч козаків, що загинули в бою під Віднем? Чи кров Потоцького більш цінна від їхньої крові? Чи просто ми не вміємо пам’ятати власну містику?

Знаки, пам’ятники не ставляться просто так. Неподалік від нас, в Хотинській фортеці, збудованій королем Данилом, є червоно-біла стіна, до якої регулярно їздять екскурсії з Польщі дивитися на границю території королівства Польського. З Туреччини привозять дітей, щоб вони вклонилися місцю, де загинули їхні предки, йде мова про побудову мінарету, аякже, наша толерантність не лише дозволяє, але й сприяє. На території музею церква російського патріархату, де можна віддати славу «русскому оружию». А де я маю вклонитися Данилові і козакам Сагайдачного?

Не те, щоб їх там зовсім не було, але так, незначним чином, в приймах, як завжди… а треба щоб там (і не тільки там) були їхні українські знаки, і не лише величні, але й містичні.

Один із таких знаків прислали нам донецькі аспіранти Олена Гладковська та Ольга Десятник, члени організації «Осмомисли», які в такий спосіб висловили своє бачення української національної ідеї, видається, дуже доречне…

Я Африка

Девятый съезд: лицо и изнанка угрюмого единогласия

Избранием Путина главою партии власти завершается ползучий государственный переворот в России. Президентство, последний сильный институт республики, становится декоративным. Со вторника 15 апреля вся власть в стране принадлежит Владимиру Путину. Никакими формальными рамками этот срок не органичен. В России больше нет граждан – только подданные.

К своему новому состоянию мы шли долго и терпеливо. Мы выстрадали свои конюшни и заслужили свой кнут.

Путин сдержал слово: он не ломал Конституцию. Он высосал из неё суть. Муха в паутине похожа на живую, но это лишь оболочка. 7 мая вновь избранному президенту страны достанется иссохший трупик власти. Смотреть – пожалуйста, руками не трогать. Рассыплется.

Власть слишком древнее явление, чтобы удивлять мир новациями. Все уже было. Поджигали Рим и рейхстаг. Страхом сгоняли людей в отары, голосованием называли блеяние. Убивали, изгоняли, затворяли в темницу богатых людей, мнивших себя неуязвимыми. Обогащались сами, одаряли награбленным земляков-вольноотпущенников. Показывали по телевизору бои гладиаторов. Вводили в сенат коней. Порою, проходя мимо иных высоких дверей, я до сих пор слышу их задорное ржанье.

Девятый съезд «Единой России» будет назван историческим без всяких преувеличений и натяжек. Своим открытым, безрассудным голосованием собрание самых благополучных людей России вновь подтвердило: главный урок истории состоит в том, что людям на эти уроки наплевать.

Допускаю, что многие из тех, кто наперегонки тянул вверх руки с белыми бумажками, не ведали, что творят. Возможно даже, что таковых было большинство. Но имелось и расчетливое меньшинство. Оно знало, где сила. Оно сознавало, что сила эта – нечистая. Если вы внимательно следили за экраном, то заметили на иных лицах печать угрюмых дум. Только что из того? Победители главнее праведников. Чистоплюи не едят с серебра.

История учит, что единогласное одобрение – это и не единогласное, и не одобрение. Это форма, в которой отражается зависимость голосующих от того, за кого они голосуют. Съезд не избирал Путина, он преклонялся перед ним. Он преклонялся не в порыве гражданского благоговения. Так было написано в заранее составленном, тщательно продуманном и надлежаще утвержденном сценарии.

Никто и не скрывает, что так «ЕдРо», созданное творческим гением Березовского, уже давно является послушным инструментом Путина. Не кисть пишет «Мадонну», для этого нужен еще Рафаэль. План Путина задумал и увенчал победой сам Путин. Он никому и ничем не обязан, в чем партия власти скоро убедится.

Путин не переписал Конституцию, он её переиначил. У Медведева он не отберет ничего чужого, но унесет свое. В Конституции нет полпредов – их у Медведева и не будет. Конституция провозглашает разделение властей – вот пусть свежий кремлевский профессор и тешится этими возгласами. На деле же создан надежный механизм управления правосудием, им Путин и впредь будет рулить сам. Конституция говорит о свободе печати – что ж, говорите, Медведев, говорите. А вожжи жесткого командования телевидением Путин, куда уйдет, туда и заберет.

Референдумы, никем формально не отмененные, все ещё как бы отражают волю народа. Вот это отражение и остается коллеге Медведеву. Самому Путину не нужны конституционные всхлипы. Ему нужны реальные, опробованные в деле, рычаги тотального контроля за Россией, - это и останется за ним.

Обратите вниманием: все деспотические институты, внедренные в жизнь страны за минувшие восемь лет, опровергали не формальные статьи, но суть Конституции. Отсутствие властных противовесов – главный порок ныне действующего основного Закона. Все его умолчания, недомолвки, туманности оказались трещинами, куда устремилось самовластье.

В этом смысле решения Едровского съезда являют собою конструкцию просто жуткую. Председатель партии сразу же, без дополнительных усилий и ухищрений, становится её диктатором. Сколь страстно ни обожал бы Путина верный Грызлов – он не мог придумать этой самоубийственной конструкции. Будь на то грызловская воля, он бы хотя бы для себя любимого подсыпал хоть какой-нибудь соломки. Но ничего такого нет. Власть председателя ничем не ограничена. Не член партии, он получает жуткие полномочия. Он вправе изгнать кого угодно на основе расплывчатых формулировок, допускающих любое толкование. Он может шевелением пальца отменить любое решение любого партийного органа. Избавиться от него можно только открытым голосованием, двумя третями голосов, причем исключительно на съезде. Если сегодня, когда вместе с Медведевым вдали чуть засветило надеждой, все они и пикнуть не смеют, - представляете, как они засобираются на свой протестный съезд завтра?

В общем, мы приехали. Соберите карты, выплесните кофейную гущу. Гадать больше нечего. Весь план Путина перед нами, как на ладони. Говоря о «честном и порядочном» своем преемнике, Путин вовсе не собирался легковерно класть голову в пасть этой порядочности. Из единогласия «Единой России» он воздвиг крепостную стену, за которой его уже не достать никому. Вся эта болтовня насчет «2020-го и далее» схлынет без следа так же, как новыми сверкающими перспективами смыло из нашего обихода любое упоминание о Португалии. Еще недавно эта скромная окраинная республика намечалась жертвой нашего экономического чуда. Чудо, вроде, состоялось, но жертва ускользнула. Теперь сердце точит, как бы к 2020-му точно так же не ускользнул и Стабфонд.

Уже давно выведена формула, которой неизменно следуют демократические президенты, обреченные своими конституциями на два срока. Первый срок президент работает на переизбрание. Второй – на историю. Путин пренебрег этим правилом. Оба своих срока он работал на галере переизбрания. Теперь в этом больше нет нужды, и можно спокойно заняться историей. Во всяком случае, на это уповают как единогласно голосующие, так и безгласно стоящие в стороне.

Упования шаткие. Согласно учебникам, взнуздать историю нелегко. Однако без острых шпор и длинного кнута редкому смельчаку дано удержаться на её костистой спине.
Адрес новости.
Я Африка

Уличная война российского \"Гитлерюгенда\"

За три недели до Дня Победы над фашизмом российские «наци» собираются отметить свой, ставший уже традиционным праздник - день рождения Адольфа Гитлера. В прошлом году память немецкого фюрера почтили, можно сказать, совершенно официально - митинг в его честь был санкционирован московскими властями. На сей раз, если судить по оживлённому обсуждению, развернувшемуся на форумах сайтов скинхедов, неонацистских и «патриотических» организаций, экстремисты готовятся к массовым акциям и нападениям в этот день на иностранцев и лиц с «нетитульной» внешностью.

Появление в конце 80-х на улицах наших городов бритоголовых молодчиков со свастикой на рукавах, пусть и слегка видоизменённой, многих повергло в настоящий шок. По всем раскладам, вытекающим из отечественной истории, наших традиций, воспитания, наконец - народной памяти, вроде бы выходило, что такое у нас невозможно: ну, не может произрастать фашизм на земле, столь обильно политой кровью в Великую Отечественную, в стране, где проживают более ста наций и народностей.

Оказывается, возможно. Коричневые всходы взошли: сегодня, по некоторым оценкам, в России свыше трёх сотен праворадикальных группировок. А только банды «бритоголовых» насчитывают 60-70 тысяч человек. Они становятся всё более агрессивными и жестокими, и число их жертв - убитых, раненых, искалеченных людей - год от года растет.

Так, по данным мониторинга, который ведет Московское бюро по правам человека, лишь в первом квартале нынешнего года было зафиксировано 86 нападений на национальной почве. В итоге 49 человек погибли, свыше 80 получили увечья. В прошлом же году, как свидетельствует правозащитный центр «СОВА», жертвами ксенофобии стали свыше 630 российских и иностранных граждан. Как и раньше, большинство из них пришлось на столичный регион и Санкт-Петербург, где скинхеды развязали настоящую уличную войну против «инородцев».

А вот хроника последних дней, пока не попавшая в общую статистику. Два кавказца избиты на станции метро «Щукинская», ещё двое приезжих - на станции «Киевская» московского метрополитена. Группа наци-скинхедов в столичном районе Выхино напала на уроженцев Ингушетии и одного из них убила. Такая же банда боевиков жестоко избила на Первомайской улице трех азербайджанских подростков. В городе Дзержинск «бритоголовые» искалечили двух узбеков, а в посёлке Оржицы Ленинградской области и подмосковной Перловке - таджикских гастарбайтеров. Ещё два нападения на иностранных граждан - монгольских студенток и африканца совершено в северной столице...

И всё это на фоне антикавказских погромов на рынках и борьбы с иммигрантами, расистских выступлений радикально настроенных охотнорядцев и губернаторов, беспрепятственного издания и распространения националистических газет и откровенно фашистской литературы - на днях целое собрание такой коричневой макулатуры увидел не где-нибудь, а на Лубянке, в двух шагах от штаб-квартиры ФСБ.

Правозащитники бьют тревогу, они уже призвали милицейское руководство не допустить насилия. Серьезно обеспокоены и лидеры национальных диаспор, а некоторые иммигрантские сайты пригрозили, что погромщикам будет дан силовой отпор. Ну а ректоры многих вузов обратились к своим иностранным студентам с настоятельной просьбой в течение нескольких дней не покидать общежития и усилили их охрану.

Не знаю, как готовятся отреагировать на готовящиеся акции российского «гитлерюгенда» правоохранительные органы. Пока о дополнительных мерах по охране общественного порядка объявила лишь подмосковная милиция. Но создаётся впечатление, что власти ещё до конца не осознали всю серьёзность проблемы. Иначе чем можно объяснить то, что в минувшем году в столице был разрешён и гитлеровский митинг, и позже - прошедший под расистскими лозунгами «Русский марш»? Вот и сейчас, накануне планируемого нацистского шабаша, глава московской милиции генерал-полковник Владимир Пронин заявляет, что в Москве организованного движения скинхедов нет и не было, а многочисленные расистские «рейды» против иностранцев он считает не более чем «отдельными всплесками» экстремизма. Между прочим, вопреки всем фактам, такую точку зрения генерал отстаивает уже не первый год.

Похоже, коричневую опасность недооценивают и в обществе в целом. Согласно недавнему исследованию Аналитического центра Юрия Левады, только 5% россиян видит в политическом экстремизме серьёзную внутреннюю угрозу России. И это при том что, как свидетельствует Фонд «Общественное мнение», 15% наших молодых сограждан сегодня уверены, что в фашизме как системе взглядов есть и положительные стороны. Треть студентов одного из столичных вузов во время опроса заявили, что в случае победы гитлеровской Германии над Советским Союзом ничего бы страшного не случилось, а каждый десятый - что при таком раскладе мы «стали бы жить лучше». Тревожный сдвиг в российском общественном сознании.

Да, нацистское подполье пока чаще действует разрозненно, молодёжные банды конфликтуют друг с другом и вроде бы не столь уж многочисленны. Но утешаться тем, что они ещё слишком слабы, чтобы играть мало-мальски существенную роль на политической сцене, было бы весьма недальновидно. Вспомним не такую уж давнюю историю. В 1923 году мюнхенская полиция и рейхсвер без труда справились с «пивным путчем», организованным группкой штурмовиков. Но через какие-то три года НСДАП насчитывала 17 тысяч бойцов, а в начале 1932-го, то есть за год до прихода Гитлера к власти, их было уже 800 тысяч...

Максим Кранс


Адрес новости.
Я Африка

СПИД - мистификация мирового масштаба?

Ирина Михайловна Сазонова - врач с тридцатилетним стажем, автор книг «ВИЧ-СПИД» : виртуальный вирус, или провокация века» и «СПИД: приговор отменяется», автор переводов книг П. Дюсберга «Выдуманный вирус СПИДа» (Dr. Peter H. Duesberg «Inventing the AIDS virus», Regnery Publishing, Inc., Washington, D.C.) и «Инфекционный СПИД: мы все были введены в заблуждение?» (Dr. Peter H. Duesberg «Infectious AIDS: Have We Been Misled?», North Atlantic Books, Berkeley, California).

Сазонова собрала огромный материал по данной проблеме, в том числе научную информацию, опровергающую теорию «чумы ХХ века», которую предоставил ей венгерский ученый Антал Макк (Antal Makk). Корреспондент «Правды.Ру» Инна Коваленко задала Ирине Сазоновой волнующие всех нас вопросы.

- Ирина Михайловна, известно, что первая информация о «ВИЧ-СПИДе», проникшем в СССР, поступила сначала из Элисты, а затем из Ростова и Волгограда. За истекшие четверть века нам то грозили общечеловеческой пандемией , то обнадеживали якобы открытыми вакцинами. И вдруг ваша книга: она переворачивает все представления о СПИДе. Неужели СПИД - это медицинская мистификация мирового масштаба?

- Существование вируса ВИЧ-СПИД было превращено в «научно доказанное» в США около 1980 года . После этого появилось много статей на эту тему . Но уже тогда академик Валентин Покровский говорил о том, что все еще надо изучать и проверять. Не знаю, как изучался этот вопрос Покровскими дальше, но за двадцать пять лет в мире появилось много научных работ, экспериментально и клинически опровергающих вирусную теорию происхождения СПИДа. В частности, работы австралийской группы ученых под руководством Элени Пападопулос, работы ученых под руководством калифорнийского профессора Питера Дюсберга, венгерского ученого Антала Макка, который работал во многих странах Европы, Африки и руководил клиникой в Дубае. Таких ученых в мире более шести тысяч. Это известные и знающие специалисты, включая Нобелевских лауреатов. Наконец, в том, что так называемый вирус иммунодефицита человека никогда не был открыт, признались его «открыватели» - Люк Монтанье из Франции и Роберт Галло из Америки.

Тем не менее обман мирового масштаба продолжается ... Очень серьезные силы и деньги вовлечены в этот процесс . Тот же Антал Макк на Будапештском конгрессе в 1997 году детально рассказывал о пути создания американскими властями СПИД-истеблишмента, куда входит множество правительственных и неправительственных учреждений и служб, представителей органов и учреждений здравоохранения, фармацевтические фирмы, различные общества по борьбе со СПИДом, а также СПИД-журналистика.

- Вы-то сами пытались разрушить эту мистификацию?

- В силу своих скромных возможностей я опубликовала две книги, ряд статей, выступала на радио, в телевизионных программах. В 1998 году я изложила точку зрения оппонентов теории СПИДа на парламентских слушаниях «О неотложных мерах по борьбе с распространением СПИДа» в Государственной Думе. В ответ я услышала... молчание всех присутствующих, включая президента РАМН Валентина Покровского и его сына - руководителя Центра по профилактике и борьбе со СПИДом - Вадима Покровского. А дальше - увеличение финансирования этой отрасли медицины. Ведь СПИД - это сумасшедший бизнес.

- То есть сотни научных трудов, медицинских исследований, достоверных фактов, опровергающих вирусную теорию смертельного СПИДа, попросту игнорируются? В чем же тут фокус?

- Суть дела проста. Объясню понятным обычному человеку языком. Никто не говорит о том, что СПИДа нет. Это не совсем точно. СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита человека - есть. Он был, есть и будет. Но он не вызывается вирусом. Соответственно, заразиться им - в привычном понимании слова «заразиться» - невозможно . Но его, если хотите, можно «нажить». Про иммунодефицит мы знали давно. Всем студентам-медикам и тридцать лет назад, и сорок, когда про СПИД и речи не было, рассказывали, что иммунная недостаточность бывает врожденной и приобретенной.

Мы знали все болезни, которые сейчас объединили под названием «СПИД». По версии Всемирной организации здравоохранения, СПИДом сегодня называются такие ранее известные заболевания, как кандидозы трахеи, бронхов, легких, пищевода, криптоспородиозы, сальмонеллезные септицемии, туберкулез легких, пневмоцистная пневмония, простой герпес, цитомегаловирусная инфекция (с поражением других органов, кроме печени, селезенки и лимфатических узлов), рак шейки матки (инвазивный), синдром истощения и другие.

Спекуляции вокруг проблемы ВИЧ-СПИДа - самый большой обман на современном рынке медицины . Состояния ослабленного иммунитета, то есть иммунодефицита, известны медикам с давних времен. Есть социальные причины иммунодефицита - нищета, недоедание, наркомания и прочее. Есть экологические. В каждом конкретном случае ослабления иммунитета необходимо добросовестное и тщательное обследование больного для обнаружения причины иммунодефицита. Повторю, синдром приобретенного иммунодефицита был, есть и будет. Так же, как были, есть и будут болезни, возникающие в результате ослабленного иммунитета. Ни один врач, ни один ученый этого не может отрицать и не отрицает. Я же хочу, чтобы люди поняли одно. СПИД не является инфекционной болезнью и не вызывается никаким вирусом . До сих пор нет научных доказательств наличия вируса иммунодефицита человека, вызывающего СПИД. Процитирую всемирного авторитета Кэри Муллиса, биохимика, нобелевского лауреата: «Если имеется доказательство, что ВИЧ вызывает СПИД, то должны иметься научные документы, которые все вместе или по отдельности демонстрировали бы этот факт с высокой вероятностью. Не имеется никакого такого документа».

- Ирина Михайловна, извините за наивность, но люди-то умирают с диагнозом ВИЧ-инфекция!?

- Вот конкретный пример. В Иркутске заболела девушка. Ей выдали положительный тест на ВИЧ и поставили диагноз ВИЧ-инфекция . Начали лечить. Антиретровирусную терапию девушка переносила плохо. С каждым днем фиксировалось ухудшение. Потом девушка умерла. Вскрытие показало, что все ее органы были поражены туберкулезом. То есть девушка просто-напросто умерла от сепсиса, вызванного туберкулезной палочкой. Если бы ей правильно поставили диагноз - туберкулез - и лечили противотуберкулезными препаратами, а не антиретровирусными, то она могла бы жить.

Мой единомышленник - иркутский патологоанатом Владимир Агеев - 15 лет ведет исследовательскую работу, посвященную проблеме СПИДа. Так, он вскрывал умерших, большинство из которых состояли на учете в Иркутском СПИД-центре как ВИЧ-инфицированные, и выяснил, что все они были наркоманами и умерли в основном от гепатитов и туберкулеза. Следов ВИЧ у этой категории граждан обнаружено не было, хотя, по идее, любой вирус должен оставлять в организме свой след. В мире вообще никто еще не видел вирус СПИДа. Но это не мешает заинтересованным лицам бороться с необнаруженным вирусом. Причем бороться опасным способом. Дело в том, что антиретровирусная терапия, которая должна бороться с ВИЧ-инфекцией, на самом деле вызывает иммунодефицит, потому что убивает все клетки без разбора, и особенно костный мозг, который отвечает за производство клеток иммунной системы. Лекарство АЗТ (зидовудин, ретровир), которым лечат СПИД сейчас, давным-давно придумали для лечения рака, но использовать тогда не решились, признав препарат чрезвычайно токсичным.

- Жертвами диагноза СПИД часто становятся наркоманы?

- Да. Потому что наркотики токсичны для иммунных клеток. Иммунная система разрушается от наркотиков, а не от вируса. Наркотики разрушают печень, которая в организме человека выполняет множество функций, в частности обезвреживает токсические вещества, участвует в различных видах обмена, а с больной печенью заболеешь всем, чем угодно. У наркоманов чаще всего развивается токсический лекарственный гепатит. СПИД тоже может развиваться от наркотиков, но он не инфекционный и от человека к человеку не передается. Другое дело, что на фоне уже полученного иммунодефицита у них может возникнуть любое инфекционное заболевание, которое может передаваться. В том числе гепатит В и давно изученная болезнь Боткина - гепатит А.

- Но и не наркоманам ставят диагноз ВИЧ-инфекция. Неужели возможно так просто одурачивать миллионы людей?

- К сожалению, и не наркоманам тоже ставят диагноз ВИЧ-инфекция. Несколько лет назад моя знакомая, молодая женщина, врач по профессии, тоже спросила меня: «Как же так, Ирина Михайловна? Весь мир говорит о СПИДе , а вы все отрицаете». А через некоторое время она поехала на море, вернулась и обнаружила на коже какие-то бляшки. Анализы ее потрясли. Она тоже оказалась ВИЧ-положительной. Хорошо, что она разбиралась в медицине и обратилась в Институт иммунологии. И ей, как врачу, там сказали, что 80% кожных заболеваний дают положительную реакцию на ВИЧ. Она вылечилась и успокоилась. Но, понимаете, что могло быть, если бы у нее не было этого пути? Сдавала ли она анализ на ВИЧ после? Сдавала. И он был отрицательный. Хотя в подобных случаях анализы могут остаться положительными, могут прореагировать другие антитела, и вам в этом случае все равно будут ставить ВИЧ-инфекцию.

- Я читала о том, что ВИЧ никогда не был выделен в информации о конференции в Барселоне в июле 2002 года...

- Да, об этом на конференции в Барселоне говорил заслуженный профессор патологии, 30 лет занимающийся электронной микроскопией, Этьен де Харве. Аудитория была восхищена способом, которым Харве детализировал технические доводы отсутствия на фотографии электронной микроскопии того, что известно как вирус СПИДа. Тогда он объяснил, что если бы ВИЧ действительно существовал, то было бы просто выделить его от личностей, имеющих высокие значения вирусной нагрузки. А раз нет вируса, то не может быть никаких диагностических тестов, приготовленных якобы из частиц этого вируса. Нет вируса, нет и никаких частиц. Белки, из которых состоят диагностические тесты на обнаружение антител, не являются составными частями мифического вируса. Следовательно, они не являются указателями на наличие какого-либо вируса, а дают ложноположительный результат с имеющимися уже в организме антителами, которые появляются у человека в результате любых прививок, а также при множестве различных, уже известных в медицине болезней. Ложноположительный тест может быть выявлен и при беременности, с чем можно связать возросшее в последнее время число женщин среди «ВИЧ-положительных».

- Кстати, а зачем беременных заставляют сдавать тест на ВИЧ?

- Меня этот вопрос тоже чрезвычайно беспокоит . Ведь сколько трагедий! Вот недавно: женщина, мать двоих детей. Ждет третьего ребенка. И вдруг она - ВИЧ-положительная. Шок. Ужас. Через месяц эта женщина сдает анализы снова - и все нормально. Но никто ни на одном языке мира не перескажет, что пережила она в этот месяц. Поэтому я хочу, чтобы отменили тест на ВИЧ у беременных. В нашей стране, между прочим, есть Федеральный закон от 30.03.1995 года «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», а в нем статья 7, согласно которой «Медицинское освидетельствование проводится добровольно, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9». И есть статья 9, по которой «обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей... Работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации». Все!

Правда, в Приложении к приказу Минздрава говорится о том, что можно тестировать беременных «в случае забора абортной и плацентарной крови для дальнейшего использования в качестве сырья для производства иммунобиологических препаратов». Но тут же в примечании отмечается, что принудительное обследование на ВИЧ запрещается . Зная все это, зачем, скажите, женщине, у которой беременность запланированная и желанная, сдавать анализ на ВИЧ? А беременную в женской консультации о согласии или добровольном отказе никто и не спрашивает. У нее просто берут кровь и в числе прочих исследований делают тест на ВИЧ (трижды за время беременности), который иногда бывает ложноположительным. Такая правда жизни! Кому-то она здорово выгодна!

- И все-таки сохраняется недоумение...

- Действительно, иногда даже профессионала может одолеть недоумение при знакомстве с мировой статистикой СПИДа. Вот пример. Ежегодный отчет «Развитие эпидемии СПИДа» Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД - ЮНЭЙДС и ВОЗ: цифры, проценты, показатели. И маленькая приписка в один, казалось бы, второстепенный абзац: «ЮНЭЙДС и ВОЗ не гарантируют достоверность информации и не несут ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате использования этой информации». Но к чему тогда читать все остальное, когда есть такие слова? К чему тратить миллионы на исследование и контроль заболеваемости СПИДом? И куда идут деньги, связанные со СПИДом?

- По данным руководителя Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, озвученным в конце прошлого века, к 2000 году в нашей стране должно было быть 800 тысяч больных СПИДом.

- Такого количества заболевших нет и сегодня. К тому же существует путаница: СПИД или ВИЧ. Да еще каждый год количество заболевших умножают на 10, на коэффициент, который придумали в Америке, в Центре по контролю и профилактике заболеваемости. Оттуда, к слову сказать, кроме СПИДа, растет и атипичная пневмония, описанная неспецифическими симптомами, коровье бешенство, теперь вот еще и птичий грипп. Полный бред! Они постоянно призывают нас бороться с инфекциями. А с чем бороться-то? С действительными инфекциями или выдуманными?

- Ирина Михайловна, скажите прямо: можно ли влить в себя так называемую ВИЧ-положительную кровь и не беспокоиться?

- Это уже было сделано. В 1993 году американский доктор Роберт Уиллнер ввел себе в организм ВИЧ-положительную кровь. Когда его спросили, почему он рискует жизнью, доктор сказал: «Я делаю это, чтобы положить конец величайшей смертельной лжи в истории медицины». Я тогда написала рецензию на его книгу «Смертельная ложь».

- В печати довольно часто появляются сообщения о создании вакцины против СПИДа...

- Мне всегда забавно читать такие сообщения. При этом в медицинских статьях авторы «панацеи» сетуют на то, что классический пастеровский метод создания вакцины никак не приносит результатов. Да он поэтому и не приносит результатов, что для создания вакцины не хватает одной, но главной детали - исходного материала под названием «вирус». Без него, как ни странно, классический метод создания вакцины не работает. Основоположнику современной микробиологии и иммунологии Луи Пастеру в XIX веке и в страшном сне присниться не могло, что люди, называющие себя учеными, будут создавать вакцину из ничего и при этом сетовать, что метод не работает. Как мифичен сам вирус, так мифична и идея создания вакцины. Не мифичны только огромные деньги, выделяемые на эту авантюру.
Адрес новости.
Я Африка

Рортизм

В 1952 году Рорти опубликовал статью 'Проблема духовного и телесного, приватность и категории". Написанная в аналитической манере, статья преследовала полемическую цель: показать уязвимость получивших к тому времени популярность антидуалистических стратегий объяснения сознания - бихеворизма, редуктивного материализма и др. Уязвимость виделась не столько в дефектах аргументации, сколько в сохранении категории 'сознания', в принятии словосочетания 'духовное-телесное' за подлинную проблему и в попытках решать ее. Вывод был категоричен: проблема должна не решаться, а устраняться. Вопрос нужно ставить не о редукции языка психологии к языку физики, как это предлагали неопозитивисты, и не в тождестве высказываний о ментальноми высказываниям о физическом, как это предложили теоретики тождества, а о сознании как о не существующей сущности.

Главным у Рорти фигурировал историцистский аргумент: ментальная онтология столь же архаична, как и онтология средневекового человека объяснявшего, например, психическую болезнь воздействием 'ведьм' и 'нечистых сил'. Ментальные термины, с помощью обозначается некоторое Х или 'сознание', такие, как верования, желания, боль, радость и др., - это пережитки устаревшего языка. Подобно тому как 'язык ведьм' был заменен языком современной медицины, язык алхимии - химией, астрологии - астрономией, менталистский язык со временем будет заменен языком науки. По мнению Рорти появление в лексиконе философии понятий: 'духовная и телесная субстанции', 'сознание', 'интеракция', 'репрезентация', 'интуиция', 'непосредственно данное сознанию' - следствие исторических случайностей, изобретенной однажды 'языковой игры'. Игра пришлась по вкусу интелектуалам, склонным к философии, и они увлеклись совершенствованием правил игры, придумывая и разнообразя ее технический жаргон. То обстоятельство, что в нее продолжают играть современные интеллектуалы, - результат косности академических традиций.