September 2nd, 2008

Я Африка

Вот она, цитата!

"... догму Лапінського, ніби великороси не слов'яни, обстоює пан Духінський (з Києва, професор у Парижі) цілком серйозно з лінгвістичної, історичної, етнографічної і т.д. точок зору; він твердить, що справжні московити, тобто жителі колишнього Великого князівства Московського, здебільшого монголи або фінни і т.д., як і розташовані далі на схід частини Росії та її південно-східні (с.104) частини ... Було також доведено з геологічної і гідрографічної точок зору, що на схід від Дніпра починаються великі "азіатські" відмінності, порівняно з місцями, що лежать на захід від нього, і що Урал ... аж ніяк не являє собою межі. Висновки, до яких приходить Духінський: назва Русь узурпована московитами. Вони не слов'яни і взагалі не належать до індогерманської раси, вони intrus (такі, що незаконно вторглися, - О.Г.), яких треба знову прогнати за Дніпро і т.д... Я б хотів, щоб Духінський був правий і щоб принаймні цей погляд став панувати серед слов'ян".

(57. Маркс - Енгельсу. В Манчестер. 24 червня 1865 р. // Маркс К. і Енгелс Ф. Твори. - К.: Політвидав України, 1966. - Т. 31. - 104-105)