February 1st, 2009

Я Африка

(no subject)


Armenian Legion


Waffen SS structure Europe all nazis volunteers 3 millions army


Nazi-Muslim SS Division


History Of The Kosovo Albanian Muslim Nazi SS Skanderbeg Division


Song: Nasrallah of the Arabs - Eng Sub
Я Африка

Умираю, но не сдаюсь

Обратного мнения китайские ученые - в этом столетии они планируют отправить на Марс тысячи человек, на всякий случай. Если жизнь на Земле прекратится из-за глобальной катастрофы, выживут только китайцы. Как заметил академик Черток, на Марсе они переждут пару веков, пока не наступят лучшие времена. Потом же "китайские марсиане" вернутся и дадут начало новой земной цивилизации.
"Хочу сказать, что американские, российские и всякие прочие проекты марсианских экспедиций по сравнению с этим китайским проектом представляются мелкими любительскими сотрясениями воздуха", - сказал Черток.
Умираю, но не сдаюсь
Я Африка

рав Авром Шмулевич - От ролевой игры до реальной политики

Идеологический, даже политический необонапартизм, который сейчас начинает формировать кандидат философских наук и писатель Олег Гуцуляк на Украине, — это прекрасный авангард для информационных атак.
рав Авром Шмулевич - От ролевой игры до реальной политики
Я Африка

Мова та звуки

Японський спеціаліст із акустичної неврології Цунода Таданобу в наслідок ретельних спостережень виявив, що ліва ("логічна") півкуля головного мозку "чує" голосні звуки та музику. Він приписує цю незвичну властивість впливові японської мови, в котрій голосні несуть семантичну нагузку, відіграють більш важливу роль, ніж в індоєвропейськіих та особливо у хаміто-семітських (давньо-єгипетська, арабська, єврейська, фінікійська, ассірійська) мовах. У японській мові дуже багато ономатопій, більш безпосередніх та емоційних, ніж у французькій, де вони набули морфологічні та синтаксичні функції. Завдяки здібностям своєї лівої півкулі японці, читаючи або чуючи такі слова, як "горо-горо" (грім), "піка-піка" (блискавка), "дза-дза" (ливень), "го-го" (вітер), не лише уявляють, але й відчувають бурю, "включаються" у неї. Крики тварин, спів птахів та інші звуки природи сприймаються японцем на неврологічному рівні лівою півкулею, тоді як у західної людини вони не вторгуються у логічну роботу цієї півкулі.
Я Африка

Між зором і слухом: дихотомія культури

Той факт, що чим інтелектуальніша культура, тим менше у ній безпосереднього споглядання, призводить до висновку, що «розумові вправи» спричинюють «зсув» до абсолютизації інтровертності, що, отже, фатальним чином закладено у самій «культурі зору»: «…Природничі науки виникли тільки у зв'язку з тим, що уявлення, котре людина собі склала про природу, перестало її задовільняти, що вона все продовжувала вдивлятися у природу у всіх її деталях».

Частково ситуацію «рятує» винахід Гутенберга, бо внаслідок появи книгодрукування, за Г.М. Маклюєном, візуальна сенсорна система сприйняття світу знову завойовує панівне місце. В «Гутенберговій галактиці» люди читають мовчки і пасивно [, «…типографія містить у собі риси подібності кіно так само, як читання друкованих знаків змушує читача виступати в ролі кінопроектора. Він «прокручує» перед очима серії друкованих букв зі швидкістю, що співпадає з авторською уявою про рух». В принципі, не дивно, що винахідниками книгодрукування стали представники візуальної (ієрогліфічної) культури Китаю.

Остаточно «збалансовує» аудіо-візуальну сенсорику виникнення «електронної галактики» (телебачення, комп'ютер, мобільники). В еру електроніки, як зазначає М. Овчаренко, людство повернулося у свій первісний природний стан, до «світового села», до міфів. Так само, як колись кожен член племені легко міг почути свого вождя, сьогодні, завдяки електронним засобам комунікації, голоси всього світу приходять до людей одночасно.

Г.Маклюєн пророкує «ретрайбалізацію» суспільства у вік телебачення, тобто повернення людини в акустичний простір. Ось наслідок: якщо європейська дитина живе в абстрактній візуальній технології простору і часу, де події відбуваються послідовно в одній площині, а африканська дитина оточена умовним магічним світом усного слова та звуку, то аудіо-візуальна культура переводить сучасну людину в «нову діалектичну якість» буття.

Поряд з цією тенденцією врівноваження екстравертності — інтровертності існує позиція «абсолютного» повернення в сферу інтровертності, у «зону акустики» – до «світу музики» («…тільки музика може мовби вивести нас із світу, зламати сталеві пута володарювання світла та навіяти на нас солодке заблудження, що начебто ми доторкнулися до останньої таємниці душі»), а то й до «світу без слів»: «…Зникає навіть людське мовлення, як нагадала нам нещодавно репортерка з «Монд»… Вечірка була влаштована на фоні індустріального пейзажу, у приміщенні величезного закинутого складу, котрий, за словами журналістки, «був схожий на папертя собору Паризької Богоматері під час середньовічних нічних ігрищ». Три тисячі танцюючих розігрівалися там «під керівництвом ді-джеїв, під супервібрації, доступні для всіх, бо вони не потребують слів». У наш час не потребувати слів – це достойність… Гіперфестивна система … з недовірою ставиться до живої мови, бо вона важко піддається контролю, може нести брехню або принаймні звучати двозначно».

Звідси й потяг до «німотних» культів (необуддизм, неосуфізм, ісихазм) та однозначних молитовних доктрин (православна ортодоксія, ісламський фундаменталізм, крішнаїзм, тантра-йога, бон-по). Іншими словами, віддається перевага знанню як doxa («видимість», «самоочевидність») над знанням як episteme («те, що приховується від поверхового погляду», «те, що воїстину так»). Якщо, ще за Сократом, наявність останнього забезпечує успіх у сфері праксису, то перше долає перетворення людини на картезіанський «суб'єкт», людину, дистанційовану від світу і від самої себе, і цим подоланням, начебто, повертає її у симпраксис (а в дійсності – у сферу «за-буття» себе у анонімному das Man).
Я Африка

Зір, нюх/смак і дотик: культурна еволюція

Проте у порівнянні з аудіо-візуальною сенсорикою (зором і слухом як «чуттями–теоретиками», за К. Марксом) досі ігнорувалася така складова сенсорики як нюхова (рос. «обоняние»). Вона здатна, як стверджує С. Корчова-Тюріна, «…сприяти трансляції і транспортації культурних смислів».

У сучасній цивілізації нюхова сенсорика відсунута на другий план візуалізованою, що, можливо, знайшло символічне відображення у міфі про перемогу Аполлона над Тіфоном (в сенсі паралелі єгипетському міфові про перемогу Гора, «Ока» бога Ра, над Сетом, богом вітру) та встановлення домінанти Аполлона над Дельфійським оракулом, розташованим над ущелиною, з якої виходили галюциногенні випари (тобто місце шаманського камлання). Зрештою, у слов'янських казках «тіфоноїдний» персонаж (Змій) довідується про присутність суперника за допомогою нюху («руським духом тхне»), а в європейській казці навпаки – персонаж (Вовк), щоб його не видав запах (пор. з приказками: «дивиться лисом, тхне вовком», «вовк у овечій шкурі»), бо сам так щонайперше сприймає світ, ховається у людську постіль, але його впізнають візуально («Чому в тебе такі великі зуби?»).

Маргінальність нюху, «культури аромату» зумовлена, як на нас, саме відсутністю відповідного виду мистецтва, пов'язаного з нюхом (можливо, його зачатки існували в первісних мисливських суспільствах), тим, що у візуальному чи звуковому ряді запах неодмінно «добудовується» реципієнтом, він – «відсутня присутність» (в той час як «симулякр» — «присутня відсутність», копія з ніколи не існуючого оригіналу), а також тим, що нюхо-смаковий принцип шаманізму був переможений аудіо-візуальним (діонісійно-аполлонічним) принципом генотеїзму.

Аналогічно, нюх і смак свого часу відтіснили дотик, представляючий принцип «анімізму», постулюючого реальну відмінність між тілом і душею, бо наявність тіла не є істотною властивістю суб'єкта, він цілком може уявити, і навіть «реалізує» у сні, існування без тіла.

Але усвідомлення себе як тіла є фундаментальною ознакою виокремлення людиною себе самої від тваринного світу (принаймні тотемічно). Це також призводить до нещасної, розірваної свідомості (усвідомлення розриву між свідомістю і тілом), внаслідок чого тіло сприймається як фальшиве, амбівалентне, illusoire.
Я Африка

Знакомства

Сайт знакомств Знакомства NET.RU - найди свою вторую половинку для жружбы, секса и любви. Огромный выбор парней и девушек. Тысячи красавиц и красавчиков ждут тебя. Общайся без границ!

знакомства украинаПришло однажды Ивану-дураку письмо счастья, где говорилось, что если он перепишет его десять раз и отправит своим друзьям, то будет ему хорошо, а если выбросит, то будет ему пи%дец. Иван-дурак переписал письмо десять раз, а потом выбросил. И было ему пи%дец как хорошо...

ПыСы. БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ ТУТ ЮМОРА!
Я Африка

Гомеопатия

Это сладкое слово ... уреаплазма уреалитикум

В противовес этому классическая гомеопатия утверждает, что в основе всех болезненных состояний лежит миазматическая болезнь, которую человек получает по наследству. Миазмов всего 3, каждый из них дает четко определенную группу заболеваний, вернее различных состояний одной миазматической болезни. При отсутствии правильного лечения эти болезненные состояния будут нарастать и приводить к опухолям. Классическая гомеопатия утверждает - все новообразования являются компенсаторными очагами, которые призваны сдерживать распространение основной миазматической болезни. Это «маленькая жертва» ради сохранения жизни в целом - считает гомеопатия.

Профессор Минкина Г.Н. сказала: "Когда клинические проявления болезни стихают, мы не знаем - что происходит дальше".

А мы, гомеопаты, знаем. И наши результаты подтверждают это!