December 13th, 2009

Я Африка

Scando-Slavica

Гуцуляк О., Дрогомирецький П., Томенчук Б. Королівство священних вершин (Scando-Slavica у Верхньому Подныстров’ї) // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. — Івано-Франківськ, 2006/2007. — №12-13. — С.8-33.

http://file.qip.ru/file/109614541/1dfb889b/gutsulyak-galicina.html