January 15th, 2012

Я Африка

Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

Оригинал взят у hector_lv в Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upa­damy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie - zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą diecezję, jej duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Ko­ścioła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.

Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam po­trzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednic­twem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wy­trwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.


Молитва иконе Божией Матери «Остробрамская»

О Пресвятая Госпоже, Владычице моя Богородице, Небесная Царице! Спаси и помилуй мя, грешнаго раба Твоего, от напрасныя клеветы, от всякия беды и напасти и внезапныя смерти.
Помилуй мя в дневных часех и утренних и вечерних, и во всякое время сохрани мя: стояща, седяща соблюди, и на всяком пути ходяща, и в нощных часех спяща снабди, покрый и заступи.
Защити мя, Владычице Богородице, от всех враг моих видимых и невидимых, и от всякаго злаго обстояния. На всяком месте и на всякое время буди ми, Мати Преблагая, стена необоримая и заступление крепкое.
О, Пресвятая Госпоже, Владычице Дево Богородице! Приими недостойную молитву мою и сохрани мя от внезапныя смерти, и даруй ми прежде конца покаяние.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Ты мне хранительница жизни всея явися, Пречистая; Ты мне избави от бесов в час смерти; Ты и по смерти мене упокой.
Под твою милость прибегаем, Богородице Дево: молений наших не призри в скорбех, но от бед избави нас, Единая Чистая и Благословенная.
Пресвятая Богородице, спаси нас!