December 14th, 2013

Саша Грей

Ничто неслучайно

Оригинал взят у zapys в Ничто неслучайно

http://zapys.blogspot.com/2013/12/blog-post_7660.html

Основатель хасидизма раби Исраэль БаалШемТов настаивал:

ничто неслучайно, всякое событие и всякий опыт, выпадающий на долю человека, предопределены и ведут к какой-то цели. Поэтому, если человеку довелось стать свидетелем падения своего ближнего, ему следует задуматься о том, что подобный порок, в той или иной мере, присущ ему самому. Иначе зачем Божественное провидение дало ему это видеть? Несомненно, затем, чтобы открыть глаза на то, что необходимо исправить в собственной душе.

(с) Яков Таубер, «За буквой Закона. Учение Ребе Менахема Мендла Шнеерсона», с. 176
Саша Грей

Как отомстить врагу?

Оригинал взят у zapys в Как отомстить врагу?

http://zapys.blogspot.com/2013/12/blog-post_13.html

Если ты захочешь отомстить своему врагу, приобрети себе новые хорошие качества и ходи по путям праведников, и этим ты отомстишь всем своим ненавистникам, поскольку они будут страдать из-за того, какой ты хороший, и скорбеть всякий раз, когда услышат о тебе хорошее. Но если ты будешь делать дурные дела, тогда будет твоего ненавистника радовать твой позор, и получится, что это он отомстил тебе.

(Кицур Шулхан Арух, 30:8)
Саша Грей

Созвездия на мантии Девы Марии

Оригинал взят у zapys в Созвездия на мантии Девы Марии

http://zapys.blogspot.com/2013/12/blog-post_4891.html

Matka Boska z Guadelupe wykorzystała indiańskie wyczulenie na znaki (z których składał się aztecki alfabet) i przemówiła do nich właśnie w takiej formie – posługując się znanymi im symbolami. W ten sposób Aztekowie mogli szybko uwierzyć, nawrócić się i przyjąć chrzest. Jakie to były symbole?

Po pierwsze Niewiasta zasłaniająca sobą słońce wskazała, że skończył się czas składania azteckiemu bogu Słońca ofiar z ludzi. Gwieździsty płaszcz w kolorze turkusu pozwolił Aztekom zaś rozpoznać królową i stwierdzić, że jej okryciem jest cały kosmos. Z kolei kwiaty, jakie widnieją na jej szacie, przekazały Indianom informację, że Maria przyobleczona jest w świat stworzony. Dzięki dłoniom złożonym do modlitwy i pochylonej pokornie głowy dowiedzieli się, że nie jest żadną boginią. Sposób zawiązania pasa na biodrach wskazał na fakt, że jest brzemienna, a skierowane na brzuch spojrzenie stało się świadectwem, że dziecko noszone w łonie jest tym, do którego się modli.

Przeprowadzone w naszym wieku symulacje komputerowe wykazały, że układ gwiazd na płaszczu Matki Boskiej odpowiada ich konstelacji z 12 grudnia 1531 r. nad Meksykiem. Nie jest to jednak układ widziany z naszej ziemskiej perspektywy, a ....

z kosmosu. ........

Na płaszczu można wyróżnić Krzyż Południa, Smoka, Skorpiona, gwiazdę, która prowadziła Mędrców do Betlejem i Centaurusa – symbol ofiar, które miały zostać usunięte przez Objawienie.

Выполненные в наш век компьютерных симуляций показали, что расположение звезд на мантии Девы Марии отвечает их размещению 12 декабря 1531 над Мексикой. Но это взгляд не со стороны нашей земной перспективы, а ....

из космоса. ........

На плащеможно выделить Южный Крест, Дракон, Скорпион, звезда, которая привела мудрецов в Вифлеем и Центавра - символ жертв, которые должны были быть принесены согласно Откровению.