April 20th, 2015

СОКІЛ

In memoriam. Олесь Бузина

Оригинал взят у kostyantyn1979 в In memoriam. Олесь Бузина
1514943_834425733296571_1790586269230455975_n

Це була мерзенна, стидка й бридка істота, яку не любив ніхто. Навіть рідна мати, що не сказала про нього доброго слова під час перформансу з прокльонами. Навіть ті, на кого він працював. Він теж нікого в світі не любив, окрім себе, довівши цю любов до рафінованої метросексуальности з відчутним відтінком голубизни. Всіх і вся поза межами власного організму він ненавидів.

Багато хто нині згадує, як уперше десь побачив його, й він привернув до себе увагу. Привертання до себе уваги за будь-яку ціну було його фахом, його особистим мистецтвом, також доведеним до найвищого рівня. Він на ньому знався.

Він був невігласом і не мав жодної власної думки. Справжніми авторами його смердючих ідей були теж  номенклятурна і теж покійна нині феміністка Соломія Павличко, а також іще живі шовіністичний літературознавець Тамара Гундорова й ультраліберальний історик-шовініст Ярослав Грицак. Як це не дивно, враховуючи його хворобливе жінконенависництво й патологічний сексизм. Утім, він таки був дитям лібералізму із його правом на вседозволеність. Високочолі шовіністичні міркування він перекладав зрозумілою для широкого читача мовою й старанно транслював, спускаючи в маси й закріплюючи в свідомості ортегівського натовпу. Не цураючись ні дитячих телепередач, ані ток-шоу, ані жіночих глянцевих журналів, ані авторитетних у російськомовного читача газет.

Здається, що в нього чимало запозичили ліберальні журналісти типу Вахтанга Кіпіані.

Він був принципово антиестетичним і контркультурним. Як це не парадоксально, але саме цей індивід відчутно вплинув на становлення антиінтелектуального, нарцисичного, мускулясто-бритоголового стилю й думок деяких новітніх українських псевдонаціоналістів і громадських активістів. Попри те, що в декого з них на макітрі викохканий ірокез, який вони вважають за козацьку чуприну, вони так само, як і він, цвенькають російською, глумляться над українською культурою, зневажливо цитують рядки Тараса Шевченка - мов лайку. Гикання над «садком вишневим коло хати», насмішки над «трипільськими горщиками» і поділяння віри в те, що козаки були тюрками, ростуть саме звідти, як і псевдомаскулінність з виграванням доглянутими м'язами на камеру.

Попри власні запевнення, він був породженням не мітичної Малороссії, не дореволюційного чорносотенного Києва й не Білої Гвардії, а примітивного, відсталого й ницого Кучменістану, що поволі зникає з нашого життя під подихом весняного вітру й променями весняного сонечка...

СОКІЛ

Конрад: Историческая правда!

Оригинал взят у falangeoriental в Конрад: Историческая правда!

http://falangeoriental.blogspot.com/2015/04/blog-post_79.html

- А сейчас, - сказал Швейк, - плесните-ка мне пльзенского, и я вам расскажу, как сын старого Алоиза Гидлара из Брумова... да, того самого, что на таможне работал и трижды был женат... и молодой Густ Кубичек, сын обойщика Михала из Линеца, который в консерватории учился, решили записаться в немцы!...

Да покойная Франциска Гидлерова, вторая Алоизова жена, по-немецки и говорить толком не умела!

А молодой Адольф - точный наш поручик Лукаш, который скрывает, что он чех,... во Мнихове Пивницовый путч устроил... из-за пива, конечно, - он там сказал всем, что их поганое немецкое пиво нашему пльзенскому в подметки не годится! Так немцы его в тюрьму за это посадили...

...Тюрьма во Мнихове, скажу я вам, еще та, я в тюрьму попадал, я знаю, как оно, и вот как молодого Гидлара из тюрьмы выпустили, он и поклялся святым Яном Непомуком, что он ни немцам, ни австриякам этого не подарит и он еще ими всеми, всеми, всеми командовать будет!!!

СОКІЛ

Украина и Россия: две большие разницы

Оригинал взят у falangeoriental в Украина и Россия: две большие разницы

http://falangeoriental.blogspot.com/2015/04/blog-post_20.html

Впервые Украина упоминается в Ипатьевской летописи. Заметьте, не
Малороссия, не как-либо иначе, а именно Украина.

Летописный свод
включает в себя несколько компонентов - Лаврентьевскую летопись, Повесть
временных лет, Черниговскую, Киевскую, Галицко-Волынскую летописи в
которых описаны события от 860 до 1292 годов.
Источники летописи очень
разнообразны - это и княжеские летописцы, княжеские грамоты, отчёты
послов, воинские повести, рассказы очевидцев, греческие хроники и пр.

Впервые Украина упоминается в летописной повести о походе Игоря
Святославовича на половцев в 1185 году.
Во многих источниках Киевская
Русь отождествляется с Украиной.
В некоторых редакциях, например в
Ермолаевском списке (1189-1213 г.г.), Украину называют Краиной, в
Киевской летописи - Украйной Галичской...
Также название "Украина"
упоминается в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича,
позже - при описании событий врёмен правления галицко-волынского князя
Данилы Романовича.
Вот, как-то так...
Москвы и России тогда еще никто не знал...
==================================
-
Высшие учебные заведения: Российская академия наук была основана в 1724 г.., Московский университет в 1755. В Украине
Острожская академия основана 1576, Львовский университет основан в 1661
-
Печатный букварь в Украине вышел в 1574 году во Львове, в Московском царстве это произошло на 60 лет позже - в 1634 году.
-
Религия: Киевская митрополия основана в 988 году, а Московская только в 1458 году. Киевская митрополия на 460 лет старше Московской.
-
Столицы: Киев основан 482-го года, Москва основана 1147 сыном Владимира Мономаха Юрием Долгоруким.
Итак, Киев старше Москвы на 665 лет.
-
Первый монарх в классическом понимании коронован в Московском царстве Иван Грозный 1547 в наших землях Даниил Романович Галицкий - 1253 г.
-
Монгольское иго: Киев лишился Монгольского ига 1363 после битвы на Синих Водах; Москва лишилась ига 1480 после стояния на Угре, а дань Крымскому хану Московия платила до
1700, включая начало правления Петра 1.
-
Название: Впервые термин «Украина» в летописях встречается под 1187 годом.
Впервые термин «Россия» находим лишь во времена правления Ивана Грозного на 400 лет позже.

-
Автор одной из первых в мире конституций Пылып Орлык.
5 апреля 1710 был избран гетманом. В этот же день он объявил «Конституцию прав и свобод войска Запорожского».
В США конституцию приняли в 1787 году. Во Франции и Польше только в 1791 г.
Исторические факты, которые нужно знать.
1. Державу с названием Московия царь Петр I переименовал в Россию аж в 18 веке, в 1721 году!!!
2. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия, с языка Мокши, звучит как «грязная вода»!!! Любые другие языки Мира не могут перевести слово Москва!!! Слово «кремль» — татарское и обозначает укрепления на возвышенности!!!
З. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы вдоль границ Руси (Русь — это территория нынешней Украины)!!! Московия — улус, со своими финскими народами, всегда была составляющей Орды, и ее Европа справедливо относила к Азии!!!
4. Московия (Россия) платила дань Крымскому Хану, своему СУВЕРЕНУ и ХОЗЯИНУ, который был правопреемником Золотой Орды, вплоть до 1700 года!!! Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой трон и вставал перед ним на колени!!!
5. В 1610 году, в Московии на Борисе Годунове (мурза Гудун) закончилась династия Ченгизидов (родственник Чингисхана), и на трон возвели Алексея Кошку из финского рода Кобылы, а при венчании его на Царство церковь дала ему фамилию Романов, который якобы прибыл из Рима править Московией!!!
6. Екатерина II, после оккупации последней свободной Руськой Державы — Великого Княжества Литовского (территория Беларуси) в 1795 г., своим приказом велела назвать угро-финские племена Московии какими-то великороссами, а украинцев — истинных русичей — малороссами!!!
7. Никто и никогда не видел в оригинале договор о воссоединении между Московией и Украиной, якобы подписанный Б. Хмельницким и Царем А. Романовым!!!
8. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты, подтверждающие достоверность Куликовской битвы, но пока безуспешно, вот только басню о победе Д. Донского над Мамаем распевают до сих пор, на все голоса!!9. Псковская, Новгородская, Смоленская области России, — это бывшие славяно-руськие княжества, и к угро-финской Московии не имели никакого отношения, покуда Московия-Орда не оккупировала их соответственно в 1462, в 1478 и в 1654 годах!!! А в других областях России (Московии) никогда не обитали славянские племена и народы!!!
10. Золотая Орда и ее дочь — Московия, — это единственные страны мира, которые держали в рабах собственный народ!!! Это и объясняет вечную отсталость богатой на природные ископаемые Московию от сравнительно обделенных на природные ресурсы европейских стран!!! Ведь эффективность работы свободных людей гораздо выше, чем рабов!!!
P/S.
По мифам российского национального сознания нанесен новый удар!!! Вначале исследования генофонда русского народа, проводившиеся российскими учеными в 2000-2006 гг., показали, что генетически русские – вовсе не славяне, а чистокровные финны, ничем не отличающиеся от мордвы (см. статью «Лицо русской национальности», №15, 2006). По сообщению московского Центра Льва Гумилева от 18 марта, русские ученые впервые в истории провели неслыханное исследование русского генофонда – и были шокированы его результатами!!! В том числе эти исследования полностью подтвердили, что русские – это не славяне, а только русскоговорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов Финляндии, – это татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!!! В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских НЕТ!!!! Есть только около славянский русский язык, но и в нем 60–70% не славянской лексики, поэтому русский человек не способен понимать языки славян, хотя настоящий славянин понимает из-за схожести славянских языков – любой (кроме русского). В России живут россияне, но не русские. РУСЬ была и есть, только КИЕВСКАЯ!!!
СОКІЛ

Рав Меир Брук: Путин - сын Хама и задача создания Анти-Хамского альянса

Оригинал взят у falangeoriental в Рав Меир Брук: Путин - сын Хама и задача создания Анти-Хамского альянса

http://falangeoriental.blogspot.com/2015/04/blog-post_18.html

У Хама было четыре сына. Три из них – Куш, Кнаан и Мицраим – известны читателям и комментаторам.

Куш – считается предком негров (также Кушиты – в Торе это эфиопы). Мицраим – это предок Древнего Египта. Кнаан – это предок народов, заселивших в том числе Древний Израиль (который назывался Эрец Кнаан – Земля Ханаана) и которых евреи с переменным успехом изгоняли по мере заселения Святой Земли в Библейские времена.

Итак, эти три сына Хама многим знакомы по историям в тексте Торы.

Но тут – взглянув пристальнее в текст я обратил внимание, что у Хама было четыре сына. Но четвертый сын практически не обращал на себя внимание исследователей. Более того – три вышеупомянутых сына описаны вместе с потомками, то есть были серьезными родоначальниками «хамских» цивилизаций.

А вот четвертый «скромно стоял в сторонке» и даже его потомков Тора не упоминает.

Но вот имя его – мне конечно сразу же показалось весьма выразительным, особенно в свете новейшей истории и политики.

Итак, внимание.... четвертого сына Хама звали -... ПУТ. И тут конечно же «одноходовый» поток сознания сразу же привел мысль к всем известному персонажу, которого столь любит большинство его подданных и которого столь же активно не переносит большая часть остального мира. Любопытно, что фамилия Президента России – так эффектно вписалась в контекст Торы.

Сразу же сделаю вводное замечание. Можно по-разному отнестись к этому феномену. Можно сказать, что это обычное совпадение. Мало ли что на что похоже.

Но мы в принципе имеем полное право предложить ГИПОТЕЗУ, что в Торе могло быть зашифровано некое отражение ключевых событий не только древнейшей истории, но и важных моментов истории нынешней.

Тора не «разбрасывается» информацией, все что в ней упомянуто имеет важность для истории, при этом в Торе выражены не только позитивные персонажи, но и негативные – но влиятельные. Поэтому если придерживаться гипотезы, что персонаж по имени Пут – связан с Президентом России, то можно порадоваться за гениальность (прозорливость) текста Торы, который содержит в себе упоминание этой политической фигуры.

Многие считают Путина – серой и невыразительной личностью (со служебной кличкой – "Моль"). Но в определенном сценарии невзрачный бывший полковник КГБ попавший в «правильное» для сценария место – может стать внушительным по влиянию при всей невзрачности по другим критериям. Кстати, и Гитлер и Сталин не были слишком привлекательными, но они вписались в логику истории.
То есть не столько Путин творит историю, сколько глобальные силы приводят к власти тех персонажей, которые отражают глобальный сценарий. Можно сказать, что это некие «мета-природные» силы, которые действуют в мире.В древней эзотерике их иногда называли ангелами. В современной эзотерике – эгрегорами. Но все эти термины часто обрастают шарлатанскими теориями, которые мешают понять суть – силы в мире есть, их нужно изучать, осознавать и правильно взаимодействовать. Главная мораль – нужно ИЗБЕГАТЬ ситуации, когда мы становимся ЖЕРТВАМИ этих сил. А это обычно бывает, когда мы не умеем в них разбираться и они нас подминают и делают объектами. Наша цель – стать хоть маленьким, но субъектом истории, который как минимум не поддается на провокации тех сил, которые удобно назвать "теневыми"...

Сына Ноаха и отца Пута звали Хам. Слово "хам" несколько неинтеллигентное, поэтому им не пользуются интеллигентные люди. Но оно гениально точно выражает суть поведения сегодняшней России во внешней политике. Хам – это человек, который грубо и напролом ломится в ЧУЖИЕ интересы, игнорируя мнения и интересы окружающих. У него есть некая своя внутренняя программа и он отключается от попыток остальных повлиять на него. Чтобы стать хамом нужно обладать грубой силой, так как мелкого персонажа быстро «задавят». А с крупным персонажем действующим по-хамски очень тяжело справиться. Дело в том, что связываться с хамом – часто означает уподобляться хаму, то есть опускаться на его уровень. А проблема ситуации в том, что хам – себя проявляет обычно в нехамском окружении, когда он может «разгуляться» словно слон в посудной лавке. И все остальные смотрят в растерянности на ситуацию и разводят руками.

Более того, ситуация с Россией напоминает сценарий, когда остальные персонажи долго самовоспитывались (в частности изживая издержки второй мировой войны), чтобы перерасти хамские замашки, но тут в «благородное семейство» вваливается хам и остальным персонажам очень тяжело отказываться от своих цивилизационных достижений.

И тут конечно уникальная роль досталась Украине. Ценность революции достоинства в Украине – именно в том, что достоинство - это состояние противоположное хамству. Но Украине приходится одновременно буквально действовать на двух фронтах: - двигаться к достоинству (изживая рецидивы совка); - и противостоять хамскому соседу.

Очень похоже на то, что мировые силы (или можно сказать, что Б-г – для тех, кто не боится такой терминологии) на базе Украины вырабатывают НОВЕЙШИЕ ПОДХОДЫ – по одновременному умению ВЫРАЩИВАТЬ СВОЕ ДОСТОИНСТВО и ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВОСТОЯТЬ ХАМСТВУ. Это – «задачка» не для «школьников», а для «аспирантов». Но эта задачка – очень активно нависает над Европой и Америкой, которые вынуждены будут учиться противостоять хамитским проискам в своих странах.

Куш, Мицраим и Кнаан – вооружившись идеологией Ишмаэля (то есть исламом) – выбрали из нее самые Хамские ресурсы, как потомки Хама. То есть – поведение арабских (потомков Мицраима), палестинских (наследников Кнаана) и африканских (потомки Куша) потомков Хама – вооруженных «хамской» частью ислама – будет создавать (точнее уже создает) – для Западной цивилизации те же ХАМСКИЕ вызовы, что и ПУТинская политика по отношению к Украине.

Но любопытно, что Украина еще не стала западно-либерально-расхлябанной. Достоинство, которым славится Запад, – сейчас оказалось заражено вирусами «полит-корректности» и нездорового либерализма.
И поэтому Западу тяжелее пробуждаться (стряхивая с себя либеральные издержки) и находить способы отпора хамским технологиям. А Украина еще не погрязла в проблемах «мягкотелости» и поэтому Украина обладает нужной БОДРОСТЬЮ, которая позволяет давать отпор ХАМИТАМ.

Интересны варианты «анти-хамитского» альянса/коалиции. В свое время возник темин анти-семиты – те, которые не дают жизнь евреям (но в буквальном смысле те – кто против потомков Шема). И это были самые «теневые» персонажи в истории – во главе с Гитлером. Сейчас же стоит создавать альянс анти-хамитов – из сил СВЕТА, в частности тех, кто НЕ БОИТСЯ ДАТЬ ОТПОР хамитам. Частично в этом лагере находится Израиль, который благодаря вызовам со стороны палестинцев и соседских арабских стран – нарастил мощную армию. Но Израильтяне до недавнего времени боялись разворачивать свою мощь, так как европейцы не могли отличить шемитов от хамитов и ДАВИЛИ на Израиль, сдерживая его. И сейчас – настало время европейцам - если и самим не вмешиваться, то хотя бы не мешать тем странам, которые находятся в состоянии прямого противостояния хамитам. И Израиль с Украиной – и по этому критерию оказались «боевыми побратимами» в возможной анти-хамитовской коалиции. В этой же коалиции ОБЯЗАНЫ быть США.

Но тут появляется парадокс, связанный с политикой Обамы. И здесь мы раскрываем новый «паззл».

Хамиты – это не обязательно буквальные потомки Хама. Это те силы, которые готовы вести себя по-хамски. И на самом деле – существует полно и афроамериканцев и арабов и др., которые стали цивилизованными. Так, например, когда наша синагога пострадала от урагана «Сэнди», к нам приезжали бригады христиан-волонтеров помогать с ремонтом. И самыми милыми и приятными были бригады афроамериканцев христиан, которые с огромным энтузиазмом безвозмездно работали у нас и слушали при этом мои рассказы про синагогу. Они были настолько жизнерадостные, приятные и общительные, что эти их визиты оставили во мне самое позитивное впечатление.

Поэтому вопрос о «хамитах» - это не столько этнический вопрос, сколько вопрос – культуры, цивилизованности и готовности вести себя адекватно в мире. И Обама – хоть и считается афро-американцем – обязан присоединиться не к хамитам (грубой части), а к семитам (элитной части).

И в качестве анти-хамитской коалиции стоит для начала объединить Израиль, США и Украину, и постепенно подтянуть все те вменяемые силы, которые смогут избавиться от мягкотелости...

Итак, персонаж ПУТ в Торе – может стать ключом к построению простой и четкой концепции отношений – между мирами, которая позволит найти эффективные решения в продуктивном направлении.
СОКІЛ

Андрей Васильев: Крымчане показывают в последний год прекрасный пример цивилизационного сброса

Оригинал взят у falangeoriental в Андрей Васильев: Крымчане показывают в последний год прекрасный пример цивилизационного сброса

http://falangeoriental.blogspot.com/2015/04/blog-post_17.html

Есть среди ученых-антропологов такое заблуждение, что если изучать пигмеев, а также племена Австралии и Огненной земли, которых не коснулась неолитическая революция, то можно узнать, какими были наши предки.

Но тут я полностью солидарен с профессором Зубовым, который утверждает, что ментальные модусы тех, кто шел путем эволюции и изобрел обработку бронзы, металла, колесо, водопровод, печатный пресс, паровой двигатель, компьютер, космический корабль и тех, кто добровольно остался на уровне архаики каменного века, изначально были различными.

Крымчане показывают в последний год прекрасный пример цивилизационного сброса. Они добровольно отказались от многих благ «загнивающей» цивилизации в надежде, что это вернет их в золотой век, предшествовавший капиталистическому грехопадению.

Таким образом, антропологам нужно изучать не дикарей Амазонки, чтобы понять, какими были наши предки, а изучать современных крымчан, чтобы понять, почему дикари Амазонки добровольно остались в каменном веке.

«Я понимаю, что вам - молодым (хотя какой я молодой – скоро пойду на пятый десяток?) плохо, а зато нам пенсионерам так хорошо при России стало здесь доживать последние годы», - сказала мне на днях одна образованная и хорошая пенсионерка.
СОКІЛ

Признаки вашей не первой человеческой реинкарнации

Оригинал взят у zapys в Признаки вашей не первой человеческой реинкарнации

http://zapys.blogspot.com/2015/04/blog-post_20.html

Реинкарнация - это пока духовное понятие. Это вера в то, что наши души после смерти тела способны повторно переселяться в другие тела. Некоторые люди якобы возвращаются в земной мир для того, чтобы облегчить свою карму, некоторые - для того, чтобы помочь развиваться другим.

Но есть довольно много научных доказательств существования реинкарнации. Но как понять, жили вы прежде на Земле или нет? И были ли вы человеком? Интуитивно многим людям кажется, что так оно и есть.

Вот четыре признака того, что ваша человеческая душа намного старше вашего тела.

1. Вы очень хорошо "читаете" людей

С юных лет вы замечали за собой, что вам достаточно одного взгляда на человека, чтобы понять кое-что о его жизни. Стоило вам пообщаться с человеком парочку минут, как вы уже понимали, как они живут, счастливы они или нет, и какие кошмары их мучают.

Кажется, что внутри вас есть программное обеспечение, позволяющее вам быстро сканировать и обрабатывать информацию о других душах. Это все потому, что люди на самом деле друг на друга очень похожи: достаточно знать несколько десятков архетипов личностей.

Если вашей душе тысячи лет, и вы взаимодействовали с людьми несколько столетий подряд, то наверняка уже хорошо ориентируетесь в этих архетипах. Чтобы понять, хороший человек или нет, вам не нужно проверять его на детекторе лжи. Вам не нужно долго размышлять о том, стоит ли доверять вашему новому товарищу. Такого рода информацию вы получаете мгновенно. Уж с чем с чем, а с такими вопросами ваша интуиция справляется потрясающе хорошо.

2. Вы наслаждаетесь одиночеством

Вы умеете наслаждаться одиночеством и временем, которое можно посвятить только себе. Это не потому, что вы социопат и любите находиться в одиночестве. Это потому, что вы уже почему-то лучше других знаете, что время, проведенное в наблюдении за звездами, куда интереснее времени, проведенного в ТРЦ.

Вы не отшельник. Просто вам не нужно общаться с людьми только для того, чтобы порадовать свое "Я". Вы не нуждаетесь в одобрении сверстников или общественном признании. Поскольку вы приходите в этот мир не в первый раз, вам не нужны эксперименты для того, чтобы понимать, какой образ жизни для вас комфортен. Вам по-прежнему комфортно как в одиночестве, так и с другими людьми. И вы всегда знаете, когда интереснее будет первый вариант, а когда - второй.

3. Вам не нравится устройство этого мира

Школа, работа, семейные праздники... Вы торчите на этих мероприятиях, принимаете участие во всех делах, но понимаете, что устроено это все не самым лучшим образом. Вы очень часто задумываетесь над тем, что люди поступают не разумно.

Вам кажется, что мир устроен неправильным и неразумным образом. Иногда вам кажется, что вы - лев, вынужденный в обществе овец вести себя как овца. По жизни вам часто приходится делать вид, что вам интересно, хотя на самом деле это не так. Иногда вам кажется, что вы проживаете не свою жизнь, а просто играете чью-то роль.

Вы больше других интересуетесь такими вещами как осознанные сновидения, права животных, духовность. И вам совсем не нравится говорить о спорте, погоде и тому подобных вещах.

4. Вы оказываете необычное влияние на людей

Люди могут приходить к вам за советом, даже если вы младше их на 10-20 лет. Они знают, что вы проницательны и мудры не по годам.

Кажется, что у вас особый философский взгляд на жизнь. Кажется, что вы чувствуете жизнь намного лучше, чем остальные. Если вы на этой планете живете уже не в первый раз, то знаете истинную ценность таких вещей как терпение, уверенность, честность и самоанализ. Те вещи, на осознание которых другие могут потратить 10 лет, вы способны понять за год.

Все потому, что ваша душа уже проходила это раньше. Вам проще, чем остальным, справляться с жизненными неурядицами.

Вас не обременяют вопросы славы, социального статуса, строительства дома. Главное для вас - расти и развиваться духовно.
СОКІЛ

Александр Сапир: Цепь времен: От Авраама до Моисея

Оригинал взят у zapys в Александр Сапир: Цепь времен: От Авраама до Моисея

http://zapys.blogspot.com/2015/04/blog-post_17.html

Вопросы временных локализаций библейских событий всегда были в центре внимания исследователей Библии.

При каком фараоне Иаков с сыновьями переселился в Египет, когда произошло закабаление евреев, наконец, кто был «фараон Исхода» и в достаточной ли мере обоснована традиционная дата Исхода – 1312 г. до н.э., по всем этим вопросам до сих пор идут споры, нет и, возможно, никогда не будет единого мнения.

Чтобы распутать клубок противоречивых данных, автор нарисовал два графика (в данной статье не показаны). Первый с временным масштабом – десять лет, второй – пятьдесят лет. Первый охватывает временной отрезок египетского Нового царства от 15 до 12 веков. Второй существенно более длительный период - от 23 до 10 веков. На графиках выше временной шкалы автор нанес общепринятую хронологию египетских фараонов, ниже шкалы - все то, что имеет отношение к библейским событиям. Такой подход позволил визуализировать временные связи между событиями и тем самым облегчить анализ весьма противоречивых данных. Заметим, что ниже все даты соответствуют временам до н.э., и мы не будем всякий раз отмечать это.

    Два Исхода

       Согласно 1Кн. Царств 6:1 Исход случился за 480 лет до закладки Храма царя Соломона в Иерусалиме. Согласно археологическим данным строительство Храма началось в 960-970 гг., что дает дату Исхода – 1440 г. Время это проходится на правление фараона Тутмоса III, одного из величайших фараонов Др. Египта, прославившегося своими завоеваниями. Вместе с тем мы замечаем, что эта дата удивительно точно совпадает с временем самого грандиозного природного катаклизма Древнего мира – последним извержением вулкана на о. Санторини (совр. название). Согласно современным исследованиям, на острове было несколько мощных извержений, носивших взрывной характер. Установлены времена двух последних - 1630 г. и 1450 г.

         Сила извержения 1450 г. была столь велика, что привела к полному упадку процветавшей до тех пор Минойской цивилизации Крита и последующему завоеванию острова ахейскими племенами. Бедствия, поразившие Египет в виде библейских «Казней Египетских», чрезвычайно напоминают последствия сильнейшего природного катаклизма, что, как мы видим, имеет под собой реальное основание.

     Известно,  что согласно египетским хроникам приблизительно через пятьдесят лет после этих событий, начиная с 14 века, в Ханаан проникают отряды семитического происхождения, именуемые «хабиру», которые до этого упоминаются крайне редко. Они захватывают территории ханаанских царьков и всячески пытаются укрепиться на них. Ханаане в своих донесениях умоляют египтян оказать им помощь в изгнании этих захватчиков. Если Исход совершился в 1450 г, логично предположить, что рассеявшиеся по всему региону беглецы, постепенно собирались в отряды и пытались проникнуть в Ханаан, следовательно, их мы можем идентифицировать, как «хабиру». Таким образом, есть несколько сильных аргументов, которые указывают на 1450 г. как дату Исхода.

      Вместе с тем другие данные входят в противоречие с этой датой. Согласно археологическим данным, разрушения и смена культур в Ханаане от более развитой, ханаанской, к семитической, преимущественно, скотоводческой, произошло, начиная с середины 13 века, где то в годах 1250-1180 гг. до н.э.. По-видимому, в эти десятилетия «сыны Израиля» воевали не только с ханаанами, но и с египтянами, приходившими в помощь к ним. Об этом свидетельствует «стелла Мернептаха», 1217 г., на которой сказано, что «Израиль повержен и семени его нет в Ханаане». А следовательно, к этому времени Исход уже состоялся.

      Необходимо так же учесть, что согласно библейскому тексту прошло около сорока лет между собственно Исходом из Египта и началом вторжения в Ханаан. Таким образом, в совокупности эти данные делают наиболее вероятным дату исхода в пределах временного интервала от 1350г до 1250 г.

      Учтем так же следующее соображение более общего характера. Согласно гипотезе З. Фрейда учение Моисея тесно связано с монотеистической религией времен правления фараона Эхнатона (1351-1334). Эта гипотеза подтверждается многими исследователями, сопоставлявшими дошедшие до нас сакральные тексты времен Эхнатона с библейскими текстами близкого по смыслу содержания. ( См.,например, М.И. Зильберман. Моисей. Гл.3. Учение Эхнатона и Ветхий Завет. ) Там же прослеживается параллель между Моисеем и знатным вельможей времен Эхнатона, Аамесом (или "визирем" Ра-мосе).


    После смерти Эхнатона приверженцы новой религии подверглись гонениям, и последующие фараоны полностью возвратились к традиционным для Египта верованиям. Логично предположить, что библейские события, связанные с личностью Моисея – убийство им египтянина и бегство из Египта отражают именно эти события – гонения на Моисея как приверженца монотеизма и человека, близкого к фараону-реформатору, Эхнатону. Учитывая, что ко времени Исхода Моисею уже было около 80 лет, и не менее сорока лет он провел в пустыне после бегства из Египта, получаем, что Исход мог совершиться не ранее 1300 года. Таким образом, временной интервал сужается приблизительно от 1300 года до 1250 года.

      Действительно, согласно устной традиции год Исхода – 1312г. Известный историк Дубнов предполагал год Исхода – 1250г.  Обе даты хорошо согласуются с указанным интервалом.

      Для дальнейших уточнений обратимся к личности Моисея. Рассмотрим отрезок длиной 120 лет, соответствующий продолжительности его жизни. Первая часть жизни, до сорока лет - знатный сановник при дворе фараона. Вторая, от сорока до восьмидесяти – беглец в пустыне. В восемьдесят – возвращение в Египет, встречи с фараоном и Исход из Египта. Третья, от восьмидесяти до ста двадцати – скитания по пустыням. Он умирает в возрасте ста двадцати лет, после чего его последователь Иисус Навин начинает вторжение в Ханаан.

      Теперь попытаемся наложить отрезок жизни Моисея на временную ось таким образом, чтобы получить наилучшее приближение ко всем перечисленным факторам.

      Из рассмотрения различных вариантов следует, что наиболее приемлемая дата исхода – 1291 год, время непродолжительного правления фараона Рамсеса Первого ( 1292-1291). В этом варианте детство Моисея приходится на период правления Аменхотепа Третьего, зрелые годы – на правление его сына, Эхнатона, бегство – на правление сына (или зятя) Эхнатона Тутанхатона (Тутанхамона; 1333-1323), при котором фиванские жрецы восстановили свои позиции и начались гонения на последователей монотеизма. Вторжение в Ханаан в этом случае началось в 1251 году, что хорошо соответствует началу разрушений в Ханаане, подтверждаемых археологическими раскопками. Эта дата наиболее удачно вписывается, как в данные археологии и «Стеллы Мернептаха», так и гипотезы о близости учения Моисея и реформ Эхнатона.

      В библейском тексте говорится, что Исход произошел после смерти фараона, правившего длительное время. Если «фараон Исхода» – Рамсес Первый, то ему предшествовал фараон Хоремхеб, царствовавший 27 лет. Чрезвычайно жесткий правитель, полностью искоренивший все остатки монотеизма и окончательно восстановивший традиционные египетские верования. Вполне вероятно, что именно на его правление пришелся период наиболее тяжелого угнетения евреев Египта. Можно предположить, что их традиционные верования, основанные на авраамическом монотеизме, явились одной из составляющих монотеизма Эхнатона. Поэтому крушение Эхнатона привело и к усилению негативного отношения к евреям в целом как носителям отверженной религии. Заметим что, судя по событиям, описанным в Библии, этот авраамический монотеизм евреев совмещался и с чисто языческими верованиями в тельца-ваала ( «золотого тельца»).

      Если наши рассуждения верны, то фраза Исх 2-23 «И было, спустя много времени, умер царь Египта, и застонали сыны Израиля от работы, и возопили...» отражает период времени после смерти фараона-реформатора Эхнатона, когда резко усилился гнет по отношении к «сынам Израиля» и достиг своего эпогея во времена Хоремхеба. Таким образом вполне логично предположить, что смерть Хоремхеба явилась  именно тем моментом, когда Моисей (под внушением Превышнего или без оного) решил возвратиться в Египет.

      Известно, Рамсес Первый стал фараоном в пожилом возрасте. Всю жизнь он верой и правдой служил Хоремхебу и ко времени его смерти стал его первым военоначальником и его преемником.

      При чтении библейского текста возникает вопрос – каким образом Моисей, возвратившийся после десятилетий скитаний в пустыне, так легко добился аудиенции фараона. Ответ может быть лишь один - они были людьми одного поколения и, по-видимому, хорошо знали друг друга в молодые годы. Более того, возможно, оба они входили в круг приближенных Эхнатона. Именно по этой причине Моисей пытался убедить его отпустить еврейский народ, дабы в другом месте продолжить великое дело Эхнатона.

      Итак, мы приходим к двум датам Исхода. Одна дата – 1450 г., Вторая – 1291 г. Ни одну из них мы не можем отбросить, не поступившись фактами. Поэтому остается принять обе даты. Другими словами принять гипотезу о двух Исходах. Первый – 1450 г., связанный со стихийными бедствиями, обрушившимися на Египет после вулканической катастрофы на о. Санторини. Назовем его – Первый Исход. И второй – 1291 год. Он то и есть – Исход, описанный в Библии, c наложением на него смутных воспоминаний о бедствиях, постигших Египет во времена Первого Исхода в виде «Казней Египетских». Назовем этот Исход – Библейский Исход.

      Тот факт, что «Казни Египетские» отражают бедствия времен Первого Исхода, не исключает наличие стихийных бедствий, либо очередного «мора» и во времена второго, Библейского Исхода. Известно, что Египет время от времени и достаточно часто поражали невзгоды - засухи, обмеление Нила, налеты саранчи, голод, опустошительные эпидемии. Вполне вероятно, что правление Рамсеса Первого пришлось как раз на такой период. Во всяком случае, одна из «казней» напоминает эпидемию чумы – «возникло воспаление, образующее нарывы на коже людей и животных...». В условиях паники и хаоса возникло стремление уйти в пустыню и молить Бога о спасении. Этим устремлением и мог воспользоваться Моисей для реализации своих целей.

      Довольно часто высказывается мнение, что «фараон Исхода» - Мернептах (1212-1202), унаследовавший трон после смерти Рамсеса Второго. При этом ссылаются на города «запасов» Питом и Рамсес, упоминаемых в Библии, а так же на дошедшую до нас переписку времен Рамсеса Второго, в которой говорится о необходимости кормить рабов «апу». Значит, к этому времени эти рабы-семиты еще пребывали в Египте и их вполне могли использовать при строительстве городов.

        На наш взгляд, наличие этих рабов во времена Рамсеса Второго можно объяснить следующим образом. Во-первых, тем, что далеко не все евреи ушли из Египта с Моисеем. Они могли находиться на работах или проживали в далеких городах Верхнего Египта, либо не пожелали уходить в силу своего привилегированного статуса («надсмотрщики»). Во-вторых, «стелла Мернептаха» (1217 года) свидетельствует о сражениях во многих частях Ханаана, в которых «Израиль» потерпел поражение. Естественным итогом этих поражений был увод части пленных обратно в Египет.

      Какова была судьба этой части еврейского населения нам не известна. Через короткое время Египет подвергся нападению «племен моря» и, возможно, в этих условиях они ушли в Ханаан, либо растворились среди пришельцев.

      Глубь веков. Гиксосы 

      В течение двух столетий (1700-1500 г..) - так называемый «второй переходной период» между Средним царством и Новым царством - Египтом правили гиксосы – «цари-пастухи». Их правление завершилось поражением и изгнанием из страны во времена фараона Яхмоса Первого (1550-1525).  Яхмос взял штурмом столицу гиксосов, Аварис, после чего уцелевшие гиксосы бежали в города Ханаана. Война с ними велась еще длительное время и окончилась полным поражением гиксосов.

      Давно установлено, что гиксосы являлись семитическим племенем (или союзом племен), этнически и лингвистически близких израильским племенам. Римский историк И. Флавий, вслед за египтяниным Манефоном, жрецом, проживавшим за три столетия до Флавия, вообще предполагал, что евреи и гиксосы принадлежат одному народу и вместе покинули Египет во времена Яхмоса Первого.

            Вполне вероятно, что вместе с гиксосами бежала и часть еврейского населения, возвышенного гиксосами до уровня знати. Недаром, тот же Манефон считал, что евреи (по его мнению - они же – гиксосы) длительное время «владычествовали» над Египтом и были изгнаны Яхмосом Первым.

       Каких либо следов гиксосов и бежавших с ними евреев после их изгнания из Египта и окончательного разгрома в Ханаане мы не находим. Оставшаяся же в Египте основная часть еврейского населения была окончательно низведена победителями в положение рабов. Такова была месть египтян за сотрудничество евреев с оккупантами-гиксосами. Таким образом, с разгромом и бегством гиксосов закончился благополучный период пребывания евреев в Египте и начался период рабства.

Время патриархов

       Согласно Исх. 12: 40 пребывание евреев в Египте длилось 430 лет ( «Времени же пребывания сынов Израиля в Египте – четыреста тридцать лет..»). Как мы уже говорили, согласно библейскому тексту датой Исхода является 1440 год (за 480 лет до закладки Храма царя Соломона). Поэтому будем отталкиваться именно от этой даты. Мы именуем ее – Первым Исходом. Тогда получаем, что переселение дома Иакова-Израиля в Египет имело место при фараоне Аменемхете Третьем (середина 19-ого столетия). В таком случае время патриархов – 1950-1850 г.г., а время перемещения Авраама из Ура в Харран и далее в Ханаан – 2000-1950 г.г

.               Известный ученый и писатель Айзек Азимов в своей книге «Ближний Восток», анализируя библейский текст и сличая библейские имена и наименования городов с данными археологии, приходит к выводу – «время Авраама» - середина 20-ого столетия, время упадка Шумера и вторжения племен аморреев.  Цитируем его: «В это последнее столетие существования Шумера, примерно около 2000 г. до н.э., близость угасания стала очевидной. Падение империи, голод, эламская оккупация были смертельными ударами. Многие предприимчивые люди из Ура чувствовали, вероятно, что великий некогда город не имеет будущего, и отправлялись в путешествия в поисках лучшей судьбы».

      Именно таким «путешествием» и был уход дома Тераха из Ура в Харран и далее его сына, Абрама, в Ханаан. «И Терах взял Абрама, сына своего, и внука своего Лота, сына Гарана и Сару, невестку свою, жену сына своего Абрама, и вышли вместе из Ур-Касдима, чтобы идти в землю Ханаанскую, и дошли они до Харрана и поселились там» ( Быт. 11:31). Позже, в Ханаане  Абрам по велению Бога сменил имя на Авраам и стал предком израильтян, исмаильтян и многих других народов этого региона.

      Мы отталкивались от библейской цифры «430 лет плена» и получили результат, хорошо согласующийся с научными данными. Однако, в раввинистической традиции имеется и другая цифра – 210 лет египетского плена (иногда говорят – рабства). Если предположить, что имеется в виду весь период пребывания евреев в Египте, то, очевидно, он слишком мал. Ведь пришло в Египет всего 70 человек, а ушел целый народ.

           Поэтому будем считать, что все же 210 лет покрывает интервал времени, в протяжении которого евреи находились на положении именно рабов. Этот интервал времени начался, как мы уже писали, с изгнанием гиксосов Яхмосом Первым (1550-1525). Через два столетия мы приходим к началу 14-ого столетия ( 1340-1310 годам). Выше путем наложения мы определили наиболее вероятную дату Библейского Исхода, как 1291 год. Традиционная (раввинистическая ) дата Исхода – 1312 год. Как видим, вполне удовлетворительное совпадение. Таким образом, интервал времени 210 лет – это именно время нахождения евреев в рабстве, начиная от изгнания гиксосов и кончая Библейским Исходом.    Таким образом, мы получили непрерывную «цепь времен», начиная от Ура и кончая закладкой Храма Соломона. Причем библейские данные вполне приемлемо согласуются с данными исторического характера.

   Обратимся теперь к личности фараона Аменемхета Третьего, во времена которого, как мы предполагаем, Иаков-Израиль «спустился» в Египет. Согласно Книге Бытие, евреи переселились в Египет вслед за Иосифом, ставшим в виду своих исключительных способностей, первым министром египетского фараона и фактическим правителем Египта. Иосиф помог своему отцу Иакову со всем своим родом (67 человек) переселиться в Египет и поселиться в земле Гессем (Гошен) (Быт.47)

Исследователь М. Зильберман пишет (Гиксосы и их потомки.): «Согласно мифологии Танаха, в диаспоре, среди сынов Евера-Авраама, нашёлся человек (Иосиф), проявивший себя в Египте как прекрасный организатор, умный и дальновидный хозяйственник, ставший другом и незаменимым помощником, вещим советником фараона-устроителя Аменемхета III. Возможно, этот Иосиф был инициатором и непосредственным руководителем большинства работ фараона. Известен древний (длиной 322 км) канал (91.с241) под названием "Бахр Юсуф" ("Канал Иосифа"), расположенный в 129 км к югу от Каира.

      Фараон воздал этому гениальному человеку при жизни и после смерти по заслугам: царь наделил его (Иосифа) неограниченными полномочиями (вручил царскую печать и золотую цепь со своей шеи) и окружил поистине царскими почестями; а после смерти - поместил мумию этого азиата (небывалый случай) в царскую усыпальницу-пирамиду. Еврейская традиция подтверждает легенду: "И набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте" (Быт.50.26)

     Археологами в Файюме у Хавара были обнаружены две царские пирамиды (81.с159), принадлежащие Аменемхету III,- случай уникальный, ибо каждый фараон строил себе для погребения только одну усыпальницу.  Одна из пирамид Хавара (со стороной основания - 100 м и высотой - ок. 58 м) имела вход не с западной стороны, как обычно принято по похоронным канонам египтян, а с южной. В погребальной камере пирамиды, затопленной грунтовыми водами, обнаружено два рядом стоящих саркофага (пирамида разграблена в древности), что также не присуще египетской похоронной практике, но согласуется с обычаями древних евреев: умершая жена должна лежать рядом со своим мужем (например, как в Махпела).

      Добавим к этому, что предшественник Аменемхета Третьего, Аменемхет Второй был отравлен, что напоминает известный библейский эпизод о виночерпии, которого обвиняли в покушении на жизнь фараона. Нам лишь остается идентифицировать библейского Иосифа с этим всесильным вельможей при фараоне Аменемхете Третьим.

   Итак, подведем итоги.

   1. Начало пребывания евреев в Египте (время Иосифа) приходится на правление фараона Аменемхета Третьего. Это время совпадает с началом первой волны проникновения в Египет семитов-гиксосов («мирная волна»).

      2. Период благополучного проживания в Египте заканчивается с изгнанием гиксосов в середине 16-ого столетия при фараоне Яхмосе Первом. С этого времени оставшиеся в Египте евреи оказываются на положении рабов.

   3. Период рабства длится около двух столетий, что соответствует раввинистической традиции – «210 лет рабства». Он начинается с изгнания гиксосов и завершается Исходом 13-ого столетия («Библейский Исход»).

   4. В середине 15-ого столетия (1450-1440 г) извержение на о. Санторини приводит к катастрофическим последствиям, легшим в основу описания «Казней Египетских». В этих экстремальных условиях часть рабов ушла из Египта. Это – «Первый Исход». На эту дату указывают библейские «480 лет до закладки Храма Соломона».

   5. Библейские 430 лет пребывания евреев в Египте соответствуют периоду от времени Иосифа (Аменемхет Третий) до Первого Исхода.

   6. Наиболее вероятное время Библейского Исхода, связанного с именем Моисея – 1291 год. Эта дата наиболее предпочтительна с точки зрения археологических данных, «стеллы Мернептаха», гипотезы о близости Моисея и Эхнатона.

   7. Для части народа пребывание в Египте закончилось раньше (возможно, по племенному признаку) – Первым Исходом. Поэтому возникла цифра – «480 лет до закладки Храма». Она соответствуют Первому Исходу.

   8. Можно предположить, что у горы Синай произошло воссоединение разъединенного народа в единое целое. И это воссоединение было освящено именем Бога.

   9. Результатом этого объединения было распределение главенствующих ролей. Вождем всего народа Израиля признан Моисей, первосвященником – его брат Аарон и первым помощником и преемником на роль вождя – Иисус Навин из племени Ефрема. Последний впервые упоминается в связи с битвой с амелеками, случившейся незадолго до прибытия к горе Синай. Вероятно, он представлял часть народа (или те племена), которые ушли из Египта ранее и прибыли к горе Синай на общий сбор всего народа.

   10. Таким образом удалось проследить всю «цепь времен», начиная от Авраама (2000-1950), Патриархов ( 1950-1850 г), уход в Египет во времена фараона Аменемхета Третьего (1850), благополучный период, который совпадает с временем правления гиксосов и период рабства, начиная от изгнания гиксосов (1550) и кончая Библейским Исходом (1291).


   В целом же, как полагает автор, его исследование еще раз  подтвердило известный тезис – «Библия правдива». Никаких принципиальных различий между научными данными и данными Библии, как мы видим, не существует.  Библейские события естественным образом выстраиваются на временной оси и органично коррелируют с египетскими хрониками.

https://www.facebook.com/alex.sapir
СОКІЛ

Это потрясающе!

Оригинал взят у zina_korzina в Это потрясающе!

  • Ссылку на эту фотогалерею мне давали неоднократно - проследить путь женской моды (а также - пресловутой женской дружбы, «которой-нет») на протяжении долгих лет. Итак, три подруги регулярно фотографируются, начиная с 1982 года и по 2011-й. Когда и где они это впервые выложили в Сеть, я не знаю, но это действительно занятно, хотя такие артефакты есть не у каждого из нас. На эту тему можно снимать сериал, например. Меня заинтересовало вот, что (помимо самого феномена фотографирования втроём вот уже много лет). Девочки 1980-х постепенно начинали выглядеть солидно, взросло, по-женски, но вот грянули 1990-е и они будто бы ощутили новый прилив юности. Это, кстати, было с многими (правда, на разных уровнях - например, некоторые дамы в те годы побежали получать второе-высшее или сменили сферу деятельности). Причина? В СССР было очень чёткое понимание возраста - тебе 18, будь взрослее. При капитализме таких разграничений нет. Итак...

    Collapse )

  • Источник - ТУТ.
    PS Публикую у себя не все фотки - все по ссылке.

Воланд

Как уничтожить Россию. План Анаконда был озвучен в русском сериале 2003 года (видео)

Некоторые недалекие сограждане до сих пор продолжают ныть и плакаться, что, мол, зря за Крым армия не начала войну и Донбасс нужно было сразу брать в облогу, не давая проникнуть туда калорадам. Понятно, когда это говорят циничные политики типа Дония и Ляшка, для них популизм - мать родная. Но, когда патриоты не понимают замысла Анаконды - мне за них стыдно. Как я и говорил год назад - Крым и частичка самого упоротого Донбасса - это два смертельных капкана, которые уничтожат Россию.


Сериал 2003-го года выпуска. Главные герои приходят в дурку в гости к выжившему из ума украинскому националисту.

Все сбывается потихоньку. Потерпите немного и вы еще спляшете на могиле Мордора.
  • sokura

Предупреждение: НЕ ПОСЕЩАЙТЕ САЙТ МИРОТВОРЕЦ!

Спасибо уважаемой iryale за наводку на эту информацию. Привожу её комментарий с предупреждением:
""не посещайте этот сайт! не делайте запросов себе и своих друзьях. ни в коем случае не входите с своего компа без прокси! ни в коем случае не запрашивайте, предоставив полные или близкие к полноте данные."

В МВД Украины заявили о собранных благодаря убийству Бузины данных о «сепаратистах»

Оригинал взят у t_34_111 в В МВД Украины заявили о собранных благодаря убийству Бузины данных о «сепаратистах»
Антон ГеращенкоРедакция сайта, опубликовавшая личные данные украинского журналиста Олеся Бузины и бывшего депутата Верховной рады Олега Калашникова незадолго до их убийства, организовала операцию по сбору информации о «российских и украинских террористах». Об этом написал в Facebook советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Как утверждает Геращенко, после громких убийств на сайте были «сотни тысяч запросов от российских террористов/наемников, военнослужащих российской армии, принимавших участие в необъявленной войне против Украины, а также любопытных, кто хотел проверить наличие в базах данных... себя или своих знакомых на предмет незаконных действий против интересов народа Украины».

Редакция сайта, по словам советника главы МВД Украины, организовала спецоперацию «Гюльчатай — открой личку», целью которой был сбор информации о сторонниках самопровозглашенных республик. Как утверждает Геращенко, посетители, набирая в поиске свои личные данные, таким образом «документировали себя и соучастников своих преступлений».

«За последние три дня сайт "Миротворец" собрал сумашедший массив данных о гражданах России и Украины принимавших участие в борьбе против народа Украины. Он будет использоваться в качестве доказательной базы на будущих судах и трибуналах. Как в Украине, так и за рубежом», — заявил Геращенко.